Pogrzeb dzieci martwo urodzonych

We wtorek, 26 marca, na Cmentarzu Batowickim w Krakowie odbędzie się pogrzeb dzieci martwo urodzonych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie i Szpitalu Miejskim im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w latach 2014-2018. Ceremonia rozpocznie się od bramy cmentarza o godzinie 9.00.

Seks po czterdziestce czyli jak rozpoznawać płodność w premenopauzie

Serdecznie zapraszamy na wykład połączony z warsztatami, który poprowadzi Izabela Salata, wieloletni instruktor modelu Creightona, instruktor metody Rötzera, doradca życia rodzinnego.

W czasie warsztatu żona znajdzie odpowiedź na pytania:

  • co się ze mną dzieje i dlaczego?
  • jakie zmiany mnie czekają?
  • czy jeszcze mogę zajść w ciążę?

Mąż dowie się:

Dr Paweł Wosicki odznaczony papieskim medalem „Pro Ecclesia et Pontifice”

Papież Franciszek przyznał medal „Pro Ecclesia et Pontifice” dr Pawłowi Wosickiemu, działaczowi pro-life, prezesowi Fundacji „Głos dla Życia” i założycielowi Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.

Krzyż „Pro Ecclesia et Pontifice” przyznawany jest osobom świeckim w dowód uznania wybitnych dzieł i znaczące zasługi „dla Kościoła i Papieża”. Uroczystość wręczenia medalu odbyła się 13 listopada w Sali Pompejańskiej rezydencji arcybiskupa poznańskiego. Medale wręczył odznaczonym abp Stanisław Gądecki podczas spotkania z rektorami wyższych uczelni Poznania i Wielkopolski.

Dr Paweł Wosicki od wielu lat jest zaangażowany w działalność na rzecz obrony życia ludzkiego od chwili poczęcia. Uczestniczy w projektach samorządowych dotyczących rodziny oraz w szeregu programów wspierających rodzinę, szczególnie wielodzietną. Jest założycielem i wieloletnim (25 lat) prezesem Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, która zrzeszając kilkadziesiąt organizacji służących życiu i rodzinie, bierze aktywny udział w życiu społeczno-politycznym zabiegając o prawo do życia dla każdego oraz politykę pro- rodzinną.

Jest również prezesem Fundacji „Głos dla Życia” i redaktorem naczelnym oraz wydawcą Magazynu Służby Życiu i Rodzinie „Głos dla Życia”, a także członkiem-założycielem Związku Rodzin Dużych 3+.

W swojej działalności stawia na współpracę z Kościołem i Biskupami, co wyraża się również przez to, że jest członkiem Zespołu ds. Rodziny przy Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski.

Medal otrzymał też historyk prof. Tomasz Jasiński, wybitny mediewista, profesor historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którego badania koncentrują się wokół mediewistyki i źródłoznawstwa, a zwłaszcza dziejów historiografii średniowiecznej, rocznikarstwa i dyplomatyki. Prof. Jasiński jest członkiem Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim.

Serdecznie gratulujemy!

 

Źródło: glosdlazycia.pl
Fot. archpoznan.pl

Polska lekarka Katarzyna Jachimowicz została bezprawnie zwolniona z pracy za stosowanie klauzuli sumienia

Sąd Najwyższy Norwegii jednomyślnie uznał, że polska lekarka Katarzyna Jachimowicz została bezprawnie zwolniona z pracy za stosowanie klauzuli sumienia. Doktor Jachimowicz, zatrudniona jako lekarz rodzinny w gminie Sauherad, odmawiała zakładania pacjentkom wkładek wewnątrzmacicznych i kierowania ich na aborcje. W 2015 r. została z tego powodu zwolniona z pracy. Po trzech latach sądowych batalii, Sąd Najwyższy orzekł, że Katarzyna Jachimowicz została zwolniona z pracy bezprawnie i nakazał wypłacenie jej odszkodowania w wysokości 2,5 mln. koron, czyli ok. 1,1 mln zł.

Prezydent Andrzej Duda ponownie zadeklarował, że poprze zakaz aborcji eugenicznej

Prezydent Andrzej Duda w liście wystosowanym do uczestników 39. Pielgrzymki Prawników na Jasną Górę po raz kolejny zadeklarował, że ustawowy zakaz aborcji eugenicznej uzyskałby jego akceptację. Prezydent zaznaczył, że dążenie do prawnej ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci jest postulatem wysuwanym nie tylko przez katolików, ale też przez członków innych kościołów i wspólnot wyznaniowych oraz przez liczne osoby określające się jako niewierzące. Przypomniał, że „fundamentalne wartości cywilizacji Zachodu, a z drugiej strony traumatyczne doświadczenie masowych zbrodni dokonywanych przez niemieckich nazistowskich zwolenników eugeniki przemawiają za tym, aby dzisiaj, w XXI wieku, wyraźnie opowiedzieć się za nienaruszalnością prawa do życia”. Od blisko roku w Sejmie procedowany jest obywatelski projekt ustawy „Zatrzymaj aborcję”, który zakłada wykreślenie z ustawy z 1993 r. zapisów pozwalających na zabicie nienarodzonego dziecka w przypadku, gdy badania wskazują na jego ciężkie i nieodwracalne uszkodzenie. Pod projektem „Zatrzymaj aborcję” podpisało się ok. 800 tys. obywateli.

Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie aborcji i wolności słowa

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że prawo do wolności wypowiedzi nie daje prawa do określania aborcji, wykonywanych przez wyznaczonych lekarzy jako „kwalifikowane morderstwo”. Zdaniem Trybunału, zakazy sądowe ograniczające możliwość prowadzenia kampanii antyaborcyjnej w zakresie, w jakim nazywano procedurę uśmiercenia nienarodzonego dziecka „morderstwem”, sugerując że lekarze-aborterzy to przestępcy, nie stanowiły naruszenia prawa do poszanowania wolności wyrażania opinii. Orzeczenie Trybunału nie odnosi się do prawa nazywania aborcji „morderstwem” w ogóle. Trybunał uznał jedynie, że nie można wskazywać, że konkretni lekarze, przeprowadzający aborcje, są przestępcami, jeśli aborcja jest dopuszczalna przez prawo danego kraju. Skargę do ETPC wniósł niemiecki działacz pro-life Klaus Günter Annen, który dążył do zakwestionowania czterech orzeczeń niemieckich sądów, zakazujących mu prowadzenia kampanii antyaborcyjnych w ten sposób.

Zaproszenie na rekolekcje dla kapłanów i ich świeckich współpracowników – „Gaudete et Exsultate” w doświadczeniu duszpasterskim

„Cieszcie się i radujcie” (Mt 5, 12) mówi Jezus ludziom, którzy są prześladowani lub poniżani ze względu na Jego sprawę. Pan chce o nas wszystkiego, a to co oferuje, to życie prawdziwe, szczęście, dla którego zostaliśmy stworzeni. Tymi słowami rozpoczyna swoja Adhortację Apostolską – O powołaniu do Świętości w Świecie Współczesnym, Ojciec Święty Franciszek. Jak mówić dzisiaj o świętości? Jak do niej wychowywać? Jak samemu przeżywać swoje powołanie do świętości? Papież Franciszek w swojej Adhortacji pragnie mówić o powołaniu do świętości próbując ująć je w aktualnym kontekście, z jego zagrożeniami, wyzwaniami i możliwościami.

Mając świadomość, że mówienie o świętości w sposób który faktycznie będzie miał odzwierciedlenie w naszym życiu nie jest sprawą prostą ale niezmiernie konieczną zapraszamy księży, siostry zakonne a także osoby świeckie, szczególnie te które biorą odpowiedzialność za formację katechetyczną czy też są liderami bądź animatorami w swoich wspólnotach do wspólnej refleksji nad powołaniem do świętości w oparciu o Adhortację „Gaudete et Exsultate” w czasie rekolekcji w Zembrzycach organizowanych przez Archidiecezjalny Sekretariat ds. Nowej Ewangelizacji.

Mamy nadzieję, że pochylenie się nad tekstem adhortacji, wspólna refleksja w czasie pracy w grupach pomoże nam samym żyć pełniej naszym powołaniem do świętości i pomóc innym w przeżywaniu tego powołania.

Zapisy na rekolekcje pod numerem telefonu 734 16-59-29 lub mailowo: recepcja@totus-tuus.com.pl.

 

Andrzej Lewek
Sekretariat ds Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej

Zaproszenie na zapraszamy na XXVI Pielgrzymkę Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej w niedzielę 16 września 2018 r.

Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie zaprasza na XXVI Pielgrzymkę Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej w najbliższą niedzielę 16 września 2018 r.

Program pielgrzymki:

godz. 9.00 – Droga Krzyżowa od kaplicy „u Piłata” z rozważaniami państwa Ludmiły i Stanisława Grygielów (tekst rozważań do nabycia w Kalwarii)

godz. 11.00 – Msza św. przy ołtarzu polowym pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego,  podczas której małżonkowie odnowią przyrzeczenia małżeńskie.

 

Mary Wagner na wolności

Niestrudzona kanadyjska obrończyni życia, Mary Wagner, wyszła na wolności po odbyciu kary 7,5 miesiąca więzienia. Mary Wagner została aresztowana 8 grudnia 2017 r. podczas rozdawania kobietom w klinice aborcyjnej Women’s Care Centre róż i ulotek pro-life. Prokuratura uznała jej pokojową działalność za złamanie zakazu zbliżania się do ośrodków aborcyjnych w Ontario na odległość mniejszą niż 100 m. Sędzia Neil Kozloff określił Mary Wagner mianem „seryjnej przestępczyni”, ponieważ dopuściła się 14 podobnych „przestępstw” w ciągu 18 lat.

Prezydent USA Donald Trump: będziemy bronić świętości życia

Prezydent USA Donald Trump, podczas spotkania z liderami wspólnot chrześcijańskich, przypomniał o swoim twardym sprzeciwie wobec aborcji i pełnym poparciu dla wartości rodzinnych. „Razem podtrzymamy nasz naród w modlitwie, będziemy bronić świętości życia i na zawsze pozostaniemy jednym narodem przed Bogiem” – powiedział prezydent Trump. Przypominał także o potrzebie stałej walki o wolność religijną w Stanach Zjednoczonych.