Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

O nas

Gdy w 1999 roku zakładaliśmy nasze Stowarzyszenie, uznaliśmy, że są trzy najlepsze metody bronienia życia każdego człowieka od momentu poczęcia do naturalnej śmierci: edukacja, edukacja i… edukacja.

Wiedzieliśmy, że sprawą fundamentalną jest jak najszersze propagowanie w społeczeństwie naukowej i medycznej prawdy: życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia. Przyjęcie do wiadomości tego faktu oraz zrozumienie, czym jest aborcja jest podstawą postawy pro-life.

To podejście jest nam bliskie od ponad dziesięciu lat. Cele statutowe (pobierz statut) Stowarzyszenia realizujemy przez działalność wydawniczą, lobbingową oraz charytatywną. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego (tzw. 1%), non-profit.

Prowadząc działalność w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci, odwołujemy się do:

  • argumentów naukowych (dowodzących, że życie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia);
  • międzynarodowych aktów prawnych (gwarantujących – jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka czy Konwencja o Prawach Dziecka – prawo do życia każdemu człowiekowi);
  • wartości humanistycznych (o bezwzględnym szacunku dla życia człowieka w każdej jego fazie, głoszonych m.in. przez Jana Pawła II, Matkę Teresę z Kalkuty czy Mahatmę Gandhiego).

Sprawozdania roczne z działalności Stowarzyszenia można pobrać tutaj.

Założyciel Stowarzyszenia:

Zarząd Stowarzyszenia:

  • Wojciech Zięba – prezes
  • Maria Rzegocka-Piela – zastępca prezesa
  • Bożena Kawecka – skarbnik
  • Katarzyna Urban – sekretarz
  • Adam Kisiel

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka

organizacja pożytku publicznego

KRS: 0000140437
REGON: 357017981
NIP: 679-25-66-512

siedziba:

ul. Krowoderska 24/1
31-142 Kraków

biuro:

ul. Krowoderska 24/6
31-142 Kraków
tel./fax (12) 421-08-43
fax. (12) 433-87-20

e-mail: biuro@pro-life.pl

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.

Wpłat na działalność statutową Stowarzyszenia można dokonywać na rachunek bankowy:
Bank Pekao SA Oddział w Krakowie 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Z zagranicy:
Bank Name: Bank Pekao SA Oddzial w Krakowie
Account Name: Polskie Stowarzyszenie Obroncow Zycia Czlowieka
Sort Code: 1240 4650
IBAN: PL 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401
SWIFT Number: PKOPPLPW

Nasze inicjatywy