Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Sprawozdania z działalności

Rok 2017:

wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2017

sprawozdanie merytoryczne 2017

bilans 2017

rachunek wyników 2017

informacja dodatkowa 2017

Rok 2016:

wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2016

sprawozdanie merytoryczne 2016

bilans 2016

rachunek wyników 2016

informacja dodatkowa 2016

Rok 2015:

wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2015

sprawozdanie merytoryczne 2015

bilans 2015

rachunek wyników 2015

informacja dodatkowa 2015

Rok 2014:

sprawozdanie merytoryczne 2014

bilans 2014

rachunek wyników 2014

informacja dodatkowa 2014

Rok 2013:

sprawozdanie merytoryczne 2013

bilans 2013

rachunek wyników 2013

informacja dodatkowa 2013

Rok 2012:

sprawozdanie merytoryczne 2012

bilans 2012

rachunek wyników 2012

informacja dodatkowa 2012

Rok 2011:

sprawozdanie merytoryczne 2011

bilans 2011

rachunek wyników 2011

informacja dodaktowa 2011

Rok 2010:

Sprawozdanie merytoryczne 2010

Bilans 2010

Rachunek zysków i strat 2010

Wprowadzenie 2010

Informacja dodatkowa 2010

Rok 2009:

Sprawozdanie merytoryczne 2009

Bilans 2009

Rachunek zysków i strat 2009

Wprowadzenie 2009

Informacja dodatkowa 2009

Rok 2008:

Sprawozdanie merytoryczne 2008

Bilans 2008

Rachunek zyskow i strat 2008

Wprowadzenie 2008

Informacja dodatkowa 2008

Rok 2007:

Sprawozdanie merytoryczne 2007

Bilans 2007

Rachunek zyskow i strat 2007

Wprowadzenie 2007

Informacja dodatkowa 2007

Rok 2006:

Sprawozdanie merytoryczne 2006

Bilans 2006

Rachunek zyskow i strat 2006

Wprowadzenie 2006

Informacja dodatkowa 2006

Rok 2005:

Sprawozdanie merytoryczne 2005

Bilans 2005

Rachunek zyskow i strat 2005

Wprowadzenie 2005

Informacja dodatkowa 2005

Nasze inicjatywy