Wady wrodzone po in vitro – materiały do pobrania

Wzrost liczby wad wrodzonych u dzieci poczętych w wyniku procedury in vitro. (więcej…)