Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

Aborcja – tragiczne skutki dla kobiety

Konsekwencje aborcji w wymiarze fizycznym, psychologicznym i społecznym opisuje wydana przez kanadyjski Instytut deVebera publikacja pt. „Komplikacje. Wpływ aborcji na kobiety”. Książka, która trafiła na rynek księgarski w październiku br., jest zwieńczeniem interdyscyplinarnych badań prowadzonych przez prawie 10 lat.

„Komplikacje” to zbiór naukowych dowodów na negatywne skutki sztucznego przerywania ciąży dla fizycznego, psychicznego i duchowego zdrowia kobiety. Ale z lektury wynika, że nie tylko kobieta i jej nienarodzone dziecko są ofiarami aborcji. Cierpi ojciec dziecka, rodzina, bliższa i dalsza społeczność.

Podstawę materiału empirycznego stanowi ponad 100 wywiadów z kobietami, które w przeszłości dokonały aborcji. Rozmowy były analizowane przez psychologów, psychiatrów oraz lekarzy i naukowców o różnych specjalnościach. Wnioski z badań są jednoznaczne: aborcja to dla kobiety tragedia pod względem fizycznym, psychicznym i moralnym.

Autorami książki są m.in. dr Angela Lanfranchi, chirurg-onkolog (Breast Cancer Prevention Institute), Elizabeth-Ring Cassidy, psycholog (deVeber Institute), prof. Ian Gentles, historyk populacji i rodziny (Tyndale University College and Seminary). “Ta książka jest jak ogromna ulga dla wielu z nas, którzy od dziesięcioleci badają skutki aborcji. Wreszcie mamy wiarygodne, oparte na dowodach naukowych źródło wiedzy lekarzy, psychologów i prawników” – powiedziała na promującej książkę konferencji prasowej prof. Priscilla Coleman, specjalista ds. rozwoju społecznego i badań nad rodziną (Bowling Green State University).

W oparciu o ponad 650 artykułów naukowych, pochodzących głównie z czasopiśmiennictwa medycznego i psychologicznego, kolejne rozdziały pracy opisują poszczególne aspekty poaborcyjnych konsekwencji. Aborcja ma szkodliwy wpływ na wszystkie obszary zdrowia.

Rzeczywiście, występuje związek między przerwaniem ciąży a takimi problemami jak: rak piersi, niepłodność, obrażenia i zakażenia narządu rozrodczego, nawykowe poronienia, łożysko przodujące, porody przedwczesne w kolejnych ciążach, choroby autoimmunologiczne i wiele innych.

Kobiety doświadczają także zaburzeń zdrowia psychicznego: depresja, myśli samobójcze, uzależnienie od substancji psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne (np. hazard, kompulsywne zakupy), nerwice. Aborcja ma także wpływ na funkcjonowanie w rodzinie, miejscu pracy oraz środowisku towarzyskim.

Książka przeczy tezie, rozpowszechnianej przez środowiska proaborcyjne, że kobiety po aborcji nie cierpią na żadne uboczne efekty spowodowane tym doświadczeniem. Tymczasem okazało się, że ryzyko problemów ze zdrowiem psychicznym wzrasta u kobiet po aborcji aż o 81 procent. Najczęściej dochodzi do zachowań samobójczych (wzrost o 155 proc.) i uzależnień (wzrost o 110 proc.).

Z rozmów z kobietami na przedpolu śmierci (starość, terminalna faza choroby) wynika, że dokonana aborcja jest strasznym wyrzutem sumienia. Czasami przeżyta trauma pozostaje przez długi czas stłumiona, ale zawsze ujawnia się pod koniec życia kobiety. Nawet, jeśli od dnia aborcji minęło kilkadziesiąt lat…

Instytut deVebera został założony w 1982 r. w Toronto (Kanada). Zajmuje się kwestiami bioetycznymi i badaniami społecznymi. Prowadzi analizy dotyczące wpływu postępu biotechnologicznego na rodzinę i społeczeństwo, bada zagadnienia etyczne w opiece zdrowotnej, zwłaszcza te, które wynikają ze stosowania nowych „technologii reprodukcyjnych”.

Patronem instytutu jest dr L.L. (Barrie) deVeber, profesor w Katedrze i Klinice Pediatrii i Onkologii na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Zachodniego Ontario (UWO). Międzynarodowa społeczność lekarzy uznaje go za pioniera pediatrycznej opieki paliatywnej.Dr deVeber opracował i wdrożył psycho-społeczne zasady podejścia zespołu leczącego do dziecka z nowotworem i jego rodziny.

Dr deVeber kierował także kanadyjskim program ds. profilaktyki choroby hemolitycznej noworodka, związanej z tzw. konfliktem serologicznym na tle czynnika Rh. Na jego oddziale podano pierwszą w Kanadzie dawkę przeciwciał anty-Rh matce z ustawieniem konfliktowym.

Materiał źródłowy:
na podstawie serwisu informacyjnego DeVeber Institute for Bioethics and Social Research (Canada); także: DEON – 12.11.2013 r.

za: HLI