Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

Aborcja zagrożeniem dla zdrowia psychicznego matki

Podczas debat na temat powiązań między aborcją a zdrowiem psychicznym matki padają merytoryczne argumenty, że tylko kontynuacja ciąży korzystnie wpływa na zdrowie psychiczne kobiety. Zwolennicy aborcji upierają się jednak, ze przerwanie ciąży „przynosi korzyści terapeutyczne, które zmniejszają ryzyko rozstroju zdrowia psychicznego matki”.

Zespół naukowców z Zakładu Psychologii Medycznej Uniwersytetu Otago (Christchurch, Nowa Zelandia) przeprowadził ponowną ocenę dowodów na rzecz hipotezy, że aborcja zmniejsza ryzyko zaburzeń psychicznych u kobiet w ciąży kryzysowej, nieplanowanej i nieakceptowanej.

Psycholodzy analizowali publikacje, w których ustalono miarę ryzyka – wyliczając tzw. skorygowany iloraz szans – dla pięciu objawów występujących u pacjentek zaburzonych psychicznie: lęk, depresja, nadużywanie alkoholu, zażywanie narkotyków, zachowania samobójcze.

Nie znaleziono dowodów na to, że aborcja ma działanie terapeutyczne w kierunku poprawy zdrowia psychicznego matki. Wprost przeciwnie, dokonanie aborcji powoduje nasilenie lub wystąpienie objawów czy zachowań związanych z niektórymi problemami psychicznymi. Przerwanie ciąży wpływa na podniesienie poziomu lęku, nadużywanie alkoholu, zachowania samobójcze, zażywanie narkotyków. Wzrost ryzyka określono jako umiarkowany.

Materiał źródłowy:
D.M.Fergusson, L.J.Horwood, J.M.Boden, “Does abortion reduce the mental health risks of unwanted or unintended pregnancy? A re-appraisal of the evidence”, w: “Australian and New Zealand Journal of Psychiatry”, April 3, 2013.

za: HLI