Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

Dzieci ćwiczą miny w łonie matki

Nienarodzone dziecko trenuje w matczynym łonie mimikę wyrażania bólu, nastroju i różnych emocji. Naukowcy z brytyjskich  uniwersytetów w Durham i Lancaster obserwowali, jak dzieci przygotowują się do werbalnego (płacz) i niewerbalnego (grymasy twarzy) przekazywania informacji o swoim samopoczuciu.

Specjaliści są przekonani, że płód uczy się sposobów komunikacji właściwych po narodzinach. Małe dziecko, zanim nauczy się mówić, posługuje się płaczem i mimiką twarzy w celu wyrażania bólu, nastroju i postawy wobec otoczenia. Dlatego już na pewien czas przed porodem, dziecko „zaprawia się” do płaczu i robienia różnych min.

Dziecięce ćwiczenia doskonale widać podczas specjalistycznego badania USG. Naukowcy zaobserwowali rozwój mimiki – od prostego uśmiechu do ruchów bardziej złożonych, np. unoszenia i obniżania brwi oraz marszczenia nosa. Patrząc na wyraz twarzy dzieci próbowali nawet określić adekwatną sytuację emocjonalną.

Zespołem badawczym kierowała dr Nadja Reissland, specjalista w zakresie rozwoju płodu i interakcji matka–dziecko. Według dr Reissland, badania wykazały, że ruchy twarzy dziecka związane są z dojrzałością jego mózgu, a nie z rzeczywiście odczuwanymi emocjami. Po prostu dziecko przygotowuje się już do nowych warunków życia, jakie zastanie po urodzeniu się. Bardzo ważne jest, aby noworodek, umiał od pierwszych minut po porodzie komunikować swoim opiekunom odczuwany ból oraz wszelkie potrzeby i emocje. To bowiem zwiększa szanse przeżycia niemowlęcia.

W trakcie badań analizowano zapisy badania USG 4D. Obserwowano osiem dziewczynek i siedmiu chłopców przez okres od 24. do 36. tygodnia życia płodowego. Badacze potwierdzili hipotezę, że u zdrowych dzieci rozwój mimiki jest bardziej dynamiczny, a wyraz twarzy jest bardziej złożony.

Dziecko w matczynym łonie prowadzi naprawdę bardzo ciekawe i aktywne życie. Od poczęcia.

(Na podstawie serwisu informacyjnego BBC News/ Heath – 06.06.2013 r.]

Materiał źródłowy:
N. Reissland, B. Francis, J.Mason, Can Healthy Fetuses Show Facial Expressions of ‘‘Pain’’ or ‘‘Distress’’?, PLoS ONE 8(6): e65530. doi:10.1371/journal.pone.0065530

za: HLI