Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

Dzieci słyszą w łonie matki

Słuch oraz zdolności językowe zaczynają się rozwijać na długo przed narodzeniem. Francuscy naukowcy twierdzą, że dzieci potrafią rozpoznać głos matki nawet trzy miesiące przed planowanym terminem porodu.

Już w 28. tygodniu życia płodowego dzieci odróżniają różne sylaby, np. „ga” i „ba” oraz głos mężczyzny i kobiety. Dowodów dostarczyło szczegółowe badanie mózgu 12 dzieci, wcześniaków urodzonych na początku trzeciego trymestru ciąży.

Zespół naukowców z Uniwersytetu w Amiens (Francja) opublikował w „Proceedings of the National Academy of Sciences” (PNAS) wyniki swoich badań w zakresie słuchu i mowy. Autorzy napisali, że jest mało prawdopodobne, aby na duże zdolności słuchowe noworodków wpłynęły jedynie pourodzeniowe doświadczenia.

Badania fizjologów dostarczyły argumentów na rzecz prawdziwości hipotezy, że dzieci rozwijają zdolności słuchowo-językowe jeszcze podczas pobytu w matczynej macicy, w odpowiedzi na głosy swoich rodziców. Dzieci najczęściej słyszą głos mamy – jego dźwięki oraz rytm.

Eksperci od dawna wiedzą, że dzieci są w stanie usłyszeć hałasy i odgłosy, które docierają do nich w macicy. Narząd słuchu, czyli ucho oraz ośrodki słuchowe w korze mózgowej są uformowane już około 23. tygodnia wieku płodowego.

Jednakże wciąż jeszcze dyskutowane jest, czy ludzie rodzą się z wrodzoną zdolnością do słyszenia i mówienia, czy też jest to umiejętność, którą nabywa się poprzez naukę już po urodzeniu.

Autorzy studium opublikowanego w PNAS twierdzą, że czynniki środowiskowe są bez wątpienia ważne, ale wyniki badań, które przeprowadzili dowodzą, iż kompetencja lingwistyczna jest zdolnością wrodzoną.

Kierujący zespołem badawczym dr Fabrice Wallois stwierdził: “Rezultaty naszych badań pokazały, że ludzki mózg, od początku uformowania w mózgu ośrodka korowego słuchu, już rozróżnia subtelne różnice w wypowiadanych sylabach„.

Uczciwie jednak dodają, że to “nie zmienia faktu, iż doświadczenie ma istotne znaczenie dla pełnego dostrojenia się narządu, nerwu i ośrodka słuchu oraz dla nauczenia się specyficznych właściwości języka ojczystego”.

(Opracowanie na podstawie serwisu informacyjnego BBC/ News/ Health (M.Roberts) – 26.02.2013 r. )

Materiał źródłowy:
M.Mahmoudzadeh, G.Dehaene-Lambertz, M.Fournier, G.Kongolo, F.Wallois i in., “Syllabic discrimination in premature human infants prior to complete formation of cortical layers”, w: „Proceedings of the National Academy of Sciences” 2013 ; published ahead of print February 25, 2013, doi:10.1073/pnas.1212220110

za: HLI