Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

Dzieci z probówki chorują na astmę

Dzieci urodzone wskutek zastosowania technik rozrodu wspomaganego, np. po zapłodnieniu in vitro, mają podwyższone ryzyko rozwoju astmy – ustalili naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego i Uniwersytetu Essex (Wielka Brytania).

Brytyjscy lekarze przebadali prawie 13 tys. pięciolatków. Dzieci poczęte w drodze sztucznego zapłodnienia dwukrotnie częściej chorowały na astmę niż ich rówieśnicy poczęci w sposób naturalny. W grupie dzieci powołanych do życia in vitro na astmę chorowało co czwarte.

Lekarze unikają jednoznacznych wypowiedzi na temat ustaleń epidemiologów. Natomiast poproszona o komentarz Malayka Rahman z organizacji Asthma UK powiedziała dziennikarzom: „Badanie to sugeruje, że może istnieć związek między IVF a występowaniem astmy u dzieci. Ponieważ wielkość próby badawczej była mała, więc ustalenia nie są jeszcze ostateczne. Jednak pary rozważające zapłodnienie in vitro powinny dogłębnie omówić ze swoim lekarzem korzyści i zagrożenia zdrowotne sztucznego zapłodnienia.”

Wyniki badań opublikowało online czasopismo „Human Reproduction”.

(Opracowanie na podstawie serwisu internetowego BBC News/ Health (J.Gallagher )– 06.12.2012 r.)

Materiał źródłowy:
C. Carson, A. Sacker, Y. Kelly i in., “Asthma in children born after infertility treatment: findings from the UK Millennium Cohort Study”, w: “Human Reproduction” (online December 5, 2012; doi:10.1093/humrep/des398).

za: HLI