Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

In vitro a zakrzepica żylna

Czy ryzyko wystąpienia zakrzepicy żylnej jest większe w ciąży po sztucznym zapłodnieniu? Tak! Zapadalność na zakrzepicę żylną znacznie zwiększa się w ciąży po zapłodnieniu in vitro, zwłaszcza w pierwszym trymestrze oraz w pierwszych 6. tygodniach po porodzie.

Zespół duńskich naukowców ze Szpitala Klinicznego Uniwersytetu w Aarhus (Centrum Hemofilii i Zakrzepicy oraz Klinika Rozrodczości) przebadał krajowy rejestr dokumentacji medycznej w zakresie położnictwa obejmujący okres od 1995 do 2005 roku.

W badaniach uwzględniono ciąże zainicjowane w wyniku zapłodnienia pozaustrojowego. Takich przypadków było 18 787 i przeanalizowano je wszystkie.

Częstość występowania zakrzepicy żylnej w trakcie przebiegu ciąży u kobiet po zapłodnieniu in vitro była trzykrotnie wyższa (!) w porównaniu z ciążą u kobiet po zapłodnieniu naturalnym.

Natomiast po porodzie, częstość występowania zakrzepicy u kobiet po in vitro była 2,8 razy wyższa niż u kobiet po zapłodnieniu naturalnym

Naukowcy prowadzili badania zarówno w odniesieniu do ciąż pojedynczych, jak i mnogich (np. bliźniaczych).
W konkluzji autorzy badań napisali: “W ciąży IVF (in vitro fertilisation) występuje zwiększone ryzyko zapadalności na zakrzepicę żylną w porównaniu z pozostałymi ciążami”.

Naukowcy analizowali nie tylko samo występowanie zjawiska. Badali również czynniki wpływające na powstawanie zakrzepicy u ciężarnych.

Okazało się, że wiek matki czy palenie nie wpływa istotnie na ryzyko zakrzepicy. Cesarskie cięcie nieco podwyższa poporodowe ryzyko zatorów żylnych. Natomiast największy wpływ na wystąpienie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u ciężarnych i położnic ma zespół hiperstymulacji jajników oraz zespół jajników policystycznych.

Zespół hiperstymulacji jajników (OHSS) to ciężkie powikłanie po stymulacji jajeczkowania, związane z podaniem hormonu zwanego ludzką gonadotropiną kosmówkową (hCG), która indukuje końcową fazę dojrzewania komórek jajowych i uwalniania oocyty z pęcherzyka jajnikowego. W organizmie kobiety dochodzi do zaburzeń w układzie krzepnięcia i zaburzeń wodno-elektrolitowych. Objawy te wynikają ze znacznego powiększenia się jajników oraz gromadzenia się płynu w jamach ciała.

Zespół jajników policystycznych (wielotorbielowatych) jest zaburzeniem hormonalnym u kobiet w wieku rozrodczym i najczęstszą przyczyną niepłodności. Zapłodnienie in vitro nie jest „leczeniem” takiej niepłodności, a w konsekwencji może zagrozić zdrowiu kobiety, a nawet jej życiu.

Materiał źródłowy:

A.T. Hansen, U.S. Kesmodel, S. Juul i in., “Increased venous thrombosis incidence in pregnancies after in vitro fertilization”, w: “Human Reproduction”, Volume 29, Issue 3, pp. 611-617.

za: HLI