Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

Jaki poród po aborcji?

Czy zdrowie okołoporodowe pierwszego urodzonego dziecka jest w jakiś sposób zagrożone z powodu wcześniejszego przerywania ciąży przez matkę? Tak! Aborcja, szczególnie kolejna, zwiększa ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych przy porodzie. Do powikłań dochodzi bez względu na poziom jakości opieki zdrowotnej.

Związek między przerwaniem ciąży a ryzykiem przedwczesnego porodu opisano już w raportach z wielu wcześniejszych badań. Brakowało natomiast informacji o wpływie aborcji na zdrowie kolejnego dziecka.

Lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego w Oulu oraz Narodowego Instytutu Zdrowia i Opieki Społecznej w Helsinkach (Finlandia) podjęli wspólne badania dotyczące oceny zdrowia noworodków urodzonych jako pierwsze dzieci przez matki z doświadczeniem aborcji.

Ogólnokrajowe badania objęły grupę ponad 300 tys. fińskich kobiet, które w latach 1996 – 2008 rodziły swoje pierwsze dziecko.

Wśród matek pierworódek 10,3 proc. dokonało uprzednio jednej aborcji, 1,5 proc. – dwóch, a 0,3 proc. – trzech lub więcej. Prawie 88 proc. aborcji dokonano metodą chirurgiczną. 91 proc. przeprowadzono przed upływem 12 tygodni życia płodowego dziecka. W 97 proc. przypadków ciąże przerwano z tzw. względów społecznych.

W trakcie prowadzenia badan przyjęto, że zgon okołoporodowy i bardzo przedwczesnego porodu, poniżej 28 tygodnia ciąży, świadczą o zdecydowanie gorszej kondycji zdrowia ginekologicznego kobiet z doświadczeniem aborcji.

Zwiększone ryzyko przedwczesnego urodzenia, poniżej 28 tygodnia,  obserwowano we wszystkich podgrupach kobiet po aborcji. Wynosiło ono 1,19  dla kobiet po jednej aborcji; 1, 69 dla kobiet po dwóch aborcjach i 2,78 dla kobiet po trzech aborcjach w porównaniu z kobietami bez doświadczenia aborcji, co oznacza, że matki po wielokrotnej aborcji były ponad 2,5-krotnie bardziej narażone na poród bardzo przedwczesny.

Ponadto dzieciom matek z doświadczeniem wielokrotnej aborcji zagraża bardzo niska waga urodzeniowa, nawet jeśli rodzą się w 9. miesiącu ciąży. Czasami takie noworodki ważą zaledwie ok. 2,5 kg., a nawet  mniej.

Przeprowadzone badania obserwacyjne, jakkolwiek zakrojone na wielka skalę i dobrze kontrolowane, nie wykazały przyczynowości zjawiska. Tu potrzebne są badania innego typu.

Autorzy badań rekomendują, aby w trakcie rozmowy z pacjentką rozważającą przerwanie ciąży, lekarze koniecznie przekazywali informacje o potencjalnych zagrożeniach aborcji dla zdrowia kobiety i dzieci w kolejnych ciążach, łącznie z przedwczesnym porodem i niską wagą urodzeniową.

Materiał źródłowy:
R.Klemetti, M.Gissler, M.Niinimaki, E.Hemminki, „ Birth outcomes after induced abortion: a nationwide register-based study of first births in Finland”, w: “Human Reproduction”, Vol. 27, Issue 11, Pp. 3315-3320.

za: HLI