Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

Medyczne konsekwencje in vitro – materiał do pobrania

M.in. wady wrodzone poczętych dzieci, ciąże mnogie, niska masa urodzeniowa, wcześniactwo, Syndrom Beckwitha-Wiedemanna, mózgowe porażanie dziecięce

Materiał do pobrania:

Medyczne.konsekwencje.in.vitro