Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

Nauka: Człowiek od poczęcia

„Zarodek jest człowiekiem, bo jeśli nie, to czym jest?” – pytał prof. Andrzej Legocki audytorium zgromadzone na konferencji naukowej w poznańskiej siedzibie Polskiej Akademii Nauk. „Nie jest jedynie tkanką ludzką, bo jeśli tak, to czyją?”.

W dniu 22 listopada 2012 r. w Ośrodku Nauki Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, odbyła się doroczna sesja z cyklu Dwugłos Nauki. Naukowcy podjęli refleksję nad tematem „Człowiek – od kiedy?”.

W trakcie konferencji spotkali się genetycy oraz bioetycy, którzy próbowali odpowiedzieć na pytanie o początek zaistnienia nowego człowieka. Sesja podzielona została na dwie części: biologiczną i teologiczną.

Moderatorem pierwszej sesji był prof. dr hab. Andrzej B. Legocki z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. Wykłady przedstawili: prof. dr hab. Jacek A. Modliński z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu („Gamety, zarodek – i co dalej”) oraz prof. dr hab. Marek Świtoński z Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, który mówił o zagadnieniu genetycznej determinacji płci.

Drugą sesję prowadził ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wykłady przedstawili: ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego („Godność osobowa przed narodzeniem? Perspektywa bioetyczna”) oraz ks. dr hab. Andrzej Muszala z Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie („Czy embrion ludzki jest osobą ludzką?”.

Genetycy i etycy jednoznacznie przyznali, że od momentu wniknięcia plemnika do komórki jajowej mamy do czynienia z życiem ludzkim: „Kiedy mówimy o początku życia, nie ma wątpliwości, że życie zaczyna się wtedy, kiedy komórka jajowa zostaje zapłodniona. Ta zapłodniona komórka ma potencjał rozwoju w cały organizm ludzki” (prof. Marek Świtoński), „Mówimy o człowieku od momentu, kiedy zaczyna się jego życie, a zatem od momentu zapłodnienia. Traktujemy zygotę jako człowieka” (ks. prof. Andrzej Muszala).

Duży oddźwięk wśród uczestników konferencji wywołała informacja prof. Modlińskiego na temat – nie do końca jeszcze zbadanego – zjawiska diapauzy, występującego u ssaków. Naukowiec zwrócił uwagę, że sztucznie wywoływana u ludzi diapauza (opóźnienie implantacji zarodka powstałego w procedurze in vitro) może mieć realne negatywne skutki dla jego dalszego rozwoju (mniejsza liczba komórek lub wolniejsza częstotliwość ich podziału).

Materiał źródłowy:
Informacja prasowa PAN Oddział w Poznaniu, eKAI – 23.11.2012 r., Biotechnologia.pl – 23.11.2012. r.

za: HLI