Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

Od in vitro do aborcji

Metody rozrodu wspomaganego niosą różnego rodzaju zagrożenia i powikłania. Jednym z nich jest ciąża mnoga.

Ciąża mnoga, szczególnie ta o liczebności wyższej niż bliźniacza, wiąże się z dużym ryzykiem dla zdrowia kobiety, a także dla zdrowia i życia dzieci, które narażone są na poronienie lub poród przedwczesny. Według ginekologów-położników, ryzyko to jest wysokie zwłaszcza u kobiet będących w pierwszej ciąży.

Jednak coraz częściej nawet ciąże bliźniacze uznawane są za „poważne powikłanie technik rozrodu wspomaganego dla leczonej pary, noworodków i społeczeństwa”. Takie stanowisko prezentuje Europejskie Towarzystwo Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE).

W związku z powyższym lekarze dokonują tzw. selektywnej redukcji liczby płodów (nazywanych przenoszonymi zarodkami), czyli aborcji „nadliczbowych” dzieci. W niektórych ośrodkach medycznych, selektywna redukcja ma na celu pozostawienie tylko jednego żywego dziecka.

Wyniki redukcji płodów w odniesieniu do profilaktyki porodów przedwczesnych postanowili przeanalizować naukowcy z Tel-Aviv University i Meir Medical Center w Izraelu. Badaniami objęto kohortę 464 ciąż bliźniaczych po 12. tygodniu trwania, zainicjowanych zarówno poprzez indukcję owulacji, jak i zapłodnienie pozaustrojowe.

W grupie badawczej znajdowało się 70 przypadków ciąży po „redukcji” jednego płodu (15,1 proc.) oraz 394 ciąże „niezredukowane” (84,9 proc.). Oceniano dwa parametry: sposób rozwiązania ciąży oraz współczynniki wcześniactwa.

W trakcie badań okazało się, że w grupie „niezredukowanych” ciąż bliźniaczych, 8,6 proc. kobiet dokonało aborcji całkowitej, natomiast w grupie po aborcji selektywnej 4,3 proc. kobiet zdecydowało się na zupełne przerwanie ciąży.

Natomiast u kobiet, które kontynuowały ciążę, średni wiek dziecka w chwili porodu wynosił 35,8 tygodni w grupie „zredukowanej” i 35,6 tygodni w grupie „niezredukowanej”.

Poniżej 32 tygodnia ciąży – tzw. skrajne wcześniactwo – urodziło się 2,9 proc. dzieci z grupy „zredukowanej i 3,3 proc. dzieci z grupy „niezredukowanej”.

We wnioskach z badań autorzy napisali: „Nasza praca wykazała brak przyczynowego związku między dokonaniem selektywnej redukcji płodów a czasem trwania ciąży”.

Materiał źródłowy:
A.Hershko-Klement, S.Lipitz, A.Wiser i in., “Reduced versus nonreduced twin pregnancies: obstetric performance in a cohort of interventional conceptions”, w: “Fertility and Sterility” /article in press – published online 08 October 2012/.

za: HLI