Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

Ostrożnie ze stymulacją

Podwyższone ryzyko zachorowania na raka jajnika zagraża kobietom, które przyjmowały leki stymulujące owulację, ale nigdy nie urodziły dziecka. Względne ryzyko u takich nieródek wzrasta trzy-i półkrotnie w porównaniu z kobietami, które nie miały problemów z płodnością i rodziły dzieci.

Badania przeprowadzono w celu oceny zależności między stosowaniem leków indukujących owulację a wystąpieniem raka jajnika. Rak jajnika jest nowotworem bardzo złośliwym. Wywodzi się z komórek nabłonka pokrywającego jajnik. Często daje objawy dopiero w późnych stadiach.

Zespół badawczy rekrutował się z naukowców pracujących na prestiżowych uczelniach amerykańskich, m.in. National Cancer Institute (Maryland), Stanford University (California), University of Illinois. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie „Fertility and Sterility”.

Podczas badania analizowano dane z lat 1965 -1988 oraz z roku 2010, dotyczące prawie 10 tys. kobiet. Pacjentki pochodziły z pięciu dużych ośrodków specjalizujących się w ginekologii endokrynologicznej, które zajmowały się diagnostyką i leczeniem zaburzeń kobiecej płodności. Podczas leczenia stosowano klomifen, podawany pod postacią cytrynianu klomifenu, oraz gonadotropiny.

Okazało się, że kobiety, które przyjmowały klomifen i nigdy nie urodziły dziecka wykazywały podwyższone ryzyko zachorowania na raka jajnika. Względne ryzyko dla nieródek wyliczono na poziomie 3,63.

Naukowcy jeszcze nie potrafią opisać patomechanizmu rozwoju u nieródek raka jajnika po zastosowaniu klomifenu. Ze względu na rosnącą liczbę kobiet leczonych preparatami wywołującymi owulację, w tym klomifenem, należy szczególnie dokładnie monitorować zdrowie kobiet, które pomimo terapii nie urodziły dziecka.

Materiał źródłowy:

B. Trabert, E.J. Lamb, B. Scoccia i in., „Ovulation-inducing drugs and ovarian cancer risk: results from an extended follow-up of a large United States infertility cohort”, w : “Fertility and Sterility” (December 2013), Volume 100, Issue 6, pp. 1660 – 1666.

za: HLI