Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

Palenie w ciąży a zdrowie prokreacyjne córek

Wiemy, że palenie papierosów przez kobietę w ciąży ma wpływ na przyszłe zdrowie poczętego dziecka. Lekarze ze szpitala klinicznego Uniwersytetu Aarhus (Dania) postanowili uszczegółowić to pytanie: Czy ekspozycja w łonie matki na składniki dymu tytoniowego wpływa na zdrowie prokreacyjne dziewczynek?

Badania poszukujące odpowiedzi na powyższe pytanie zaprojektowano w następujący sposób. Najpierw przestudiowano – pozyskiwane rutynowo przez duńskie położne – dane z lat 1988/89 dotyczące stylu życia kobiet w ciąży. Pacjentki podawały m.in. liczbę wypalanych codziennie papierosów.

W 2008 r. przebadano 20-letnie córki tych kobiet. Utworzono trzy grupy, do których przydzielono córki w zależności od poziomu ekspozycji na składniki dymu papierosowego: brak ekspozycji, 0-9 papierosów wypalanych codziennie przez ciężarną matkę, powyżej 10 papierosów.

Z córkami przeprowadzano klasyczny wywiad lekarski, badano poziom hormonów oraz wykonywano USG narządu rozrodczego. Naukowcy analizowali u córek palących matek czas wystąpienia pierwszej miesiączki (menarche) oraz stan zdrowia ginekologicznego we wczesnym wieku rozrodczym.

Okazało się, że substancje wchodzące w skład dymu papierosowego mają wpływ na wewnątrzmaciczny proces rozwoju żeńskich gruczołów rozrodczych. Przyczyniają się do wystąpienia menarche we wcześniejszym wieku oraz powodują niekorzystne zmiany w poziomie testosteronu u młodych kobiet.

Materiał źródłowy:
A.Ernst, S.L.Kristensen, G.Toft, A.M.Thulstrup i in., “Maternal smoking during pregnancy and reproductive health of daughters: a follow-up study spanning two decades”, w: “Human Reproduction”, Volume 27, Issue 12, pp. 3593-3600.

za: HLI