Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

SŁużba Życiu – Sprawozdanie za 1999 r. z wykonania ustawy chroniącej życie

Nr 8-9/2000 Służby Życiu – pozytywne rezultaty obowiązywania ustawy chroniącej życie: dalszy spadek liczby zabójstw poczętych dzieci, zmniejszenie liczby dzieciobójstw oraz
porzuceń dzieci (do lat 15).

Pobierz: SZ.8-9.2000.Sprawozd-z-realizacji-w-1999-ustawy-chroniacej.zycie