Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

Śmierć po RU-486 w Portugalii

W Portugalii zmarła dziewczyna, która poddała się aborcji farmakologicznej. Miała zaledwie 16 lat. Przyczyną zgonu był wstrząs septyczny spowodowany przez Clostridium sordellii.

Bakteria Clostridium sordellii to gram-dodatnia laseczka kolonizująca drogi rodne kobiety. Bywa przyczyną poważnych zakażeń podczas zabiegów ginekologicznych i położniczych.

Ryzyko sepsy figuruje wśród ostrzeżeń wymienionych na ulotne załączanej przez producenta do opakowania RU-486 (mifepriston). W efekcie zastosowania wczesnoporonnej pigułki zmarło 14 kobiet w USA i ponad 30 w Europie (wg Exelgyn Laboratoires), a tysiące leczyło poważne powikłania. Liczby te są prawdopodobnie znacznie zaniżone ze względu na praktykę klasyfikowanie zgonu po RU- 486 jako śmierci z powodu infekcji, czy krwotoku, a nie z powodu poddania się aborcji farmakologicznej.

Mechanizm powstawania zakażenia nie jest do końca znany. Lekarze przypuszczają, że zwiększenie światła szyjki macicy w trakcie aborcji ułatwia zakażenie C. sordellii drogą wstępującą. Przyczyną rozwoju sepsy może być także wystepująca po przyjęciu mifepristonu przejściowa blokada receptorów dla glikokortykoidów, co upośledza wydzielanie  białek stymulujących obronę organizmu przed infekcją.

Przypadek zgonu został omówiony w referacie przedstawionym na XXI Europejskim Kongresie Mikrobiologii Klinicznej i Chorób Zakaźnych (ECCMID) w Mediolanie (Włochy) w 2011 r.

Materiał źródłowy:
T. Reis, C. Chaves, A. Soares i in. (Coimbra, PT), „A Clostridium sordellii fatal toxic shock syndrome post-medical-abortion in Portugal”, 21st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), Milano 2011.

za: HLI