Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

Stres a ryzyko niepłodności

Stres i zdolność do prokreacji są ze sobą powiązane. Pierwsze na świecie badania wykazujące związek między stresem a obniżoną płodnością kobiet przeprowadził zespół naukowców amerykańskich.

W jego skład weszli badacze z Wydziału Medycyny Uniwersytetu Stanowego Ohio, Narodowego Instytutu Zdrowia Dziecka i Rozwoju Człowieka oraz Zakładu Epidemiologii i Biostatystyki Teksańskiego Uniwersytetu A&M.

Podstawowe pytanie badawcze sformułowano następująco: Czy poziom doświadczanego przez kobietę stresu wpływa na jej przyszłą zdolność do prokreacji?

Okazało się, że tak. Wyższy poziom stresu i napięcia nerwowego związany jest z dłuższym czasem starania się o ciążę (TTP: time-to-pregnancy) i zwiększonym ryzykiem niepłodności.

Do programu badawczego zaproszono ponad 500 par zamierzających jak najszybciej począć dziecko. Sytuację w tym zakresie monitorowano przez 12 miesięcy – obserwowano, czy para poczęła dziecko i czy ciąża przebiega pomyślnie.

Całą procedurę badawczą przeszło 401 par (80 proc.), a od 373 spośród nich (93 proc.) pozyskano pełne dane, które następnie poddano analizie uwzględniając wiek kobiet, ich sytuację społeczno-ekonomiczną, spożywanie alkoholu i kofeiny oraz palenie papierosów.

Uczestniczącym w programie kobietom, w określonych dniach cyklu miesiączkowego badano poziom stresu. Korzystano z dwóch jego biomarkerów: poziomu kortyzolu i alfa-amylazy w ślinie. Jednocześnie każda z pań prowadziła dziennik, w którym dość szczegółowo opisywała dzień po dniu. Pozwoliło to naukowcom na bieżąco kontrolować potencjalne czynniki zakłócające badanie.

Spośród 401 (80 proc.) kobiet, które ukończyły udział w projekcie, 347 (87 proc.) zaszło w ciążę. Natomiast u 54 pań (13 proc.) trwające przez cały rok próby poczęcia dziecka zakończyły niepowodzeniem.

Okazało się, że panie z najwyższym poziomem alfa-amylazy miały o 29 proc. mniejsze szanse na zajście w ciążę w porównaniu z kobietami, u których odnotowano najniższe poziomy tego biomarkera.

Co więcej, u kobiet z najwyższym poziomem stresu blisko dwukrotnie częściej stwierdzono kliniczną niepłodność potwierdzoną brakiem ciąży, pomimo regularnego współżycia w celu poczęcia dziecka.

Materiał źródłowy:

C.D.Lynch, R.Sundaram, J.M.Maisog i in., „Preconception stress increases the risk of infertility: results from a couple-based prospective cohort study — the LIFE study”, w: “Human Reproduction”, Volume 29, Issue 5, pp. 1067-1075.

za: HLI