Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

Warunki laboratoryjne a zdrowie dzieci in vitro

Coraz więcej badań biomedycznych potwierdza hipotezę o płodowym pochodzeniu wielu chorób przewlekłych wieku dorosłego. Dotychczas uważano, że do „programowania” fenotypu płodu dochodzi w środowisku wewnątrzmacicznym. Najnowsze badania pokazały, że dla rozwoju dziecka bardzo ważne jest w jakich warunkach żyje kilkudniowy zarodek

Zespół naukowców z Centrum Medycznego Uniwersytetu w Maastricht (Holandia) od kilkunastu lat prowadzi badania nad wpływem warunków hodowli embrionów „in vitro” na zdrowie człowieka.

Specjaliści wykazali, że medium (pożywka) stosowane do kilkudniowej hodowli zarodków znacząco wpływa na wagę urodzeniową dziecka. Holenderscy lekarze postanowili ustalić, kiedy dokładnie zaczynają występować pierwsze różnice w modelu wzrostu dziecka.

W sierpniowym numerze czasopisma „Human Reproduction” opublikowano wyniki tychże badań. Naukowcy analizowali rozwój 294. dzieci urodzonych z tzw. transferu pojedynczego świeżego zarodka. Badaniami objęto grupę dzieci poczętych w okresie od lipca 2003 r. do grudnia 2006 r.

W „hodowli” dzieci stosowane były dwie, komercyjnie dostępne pożywki. Dostarczające je firmy, szwedzka i amerykańska, to światowej renomy producenci sprzętu i mediów wykorzystywanych w medycynie rozrodu wspomaganego.

Dzieci, których życie rozpoczęło się na laboratoryjnym szkle, były później obserwowane podczas rozwoju w łonie matki. Trzykrotnie (w 8., 12. i 20. tygodniu ciąży) przeprowadzono specjalistyczne badanie ultrasonograficzne. Zastosowano także tzw. test podwójny, badanie pomocne we wczesnym wykrywaniu wad rozwojowych. Składa się na nie pomiar poziomu stężenia ciążowego białka osoczowego oraz podjednostki β gonadotropiny kosmówkowej (β-hCG) z krwi matki.

Pierwsze różnice w rozwoju płodów zaobserwowano podczas badań w 12. tygodniu ciąży. Wyniki badań dzieci hodowanych na szwedzkiej pożywce były bliższe prawidłowych niż wyniki drugiej grupy dzieci. Dotyczyło to takich parametrów jak obwód główki (HC1 – 177.3 mm, HC2 – 175.9 mm) oraz średni wymiar poprzeczny móżdzku (TCD1 – 20.5 mm, TCD2 – 20.2 mm).

Zahamowanie prawidłowego tempa wzrostu głowy, a więc i mózgu, uważane jest za brak adaptacji płodu do niekorzystnych warunków. W konsekwencji dzieci rodzą się z niską wagą urodzeniową. To z kolei ma związek z zachorowaniem na choroby układu krążenia, cukrzycę typu 2, osteoporozę, a także nowotwory hormonozależne.

(Opracowanie m.in. A. Dobrzyńska i in., „Prenatalne uwarunkowania schorzeń wieku dorosłego”, w: Medius/Imed – online (dostęp: 16.08.2013 r.))

Materiał źródłowy:
E.C.M. Nelissen, A.P.A. Van Montfoort, L.J.M. Smits i in., “IVF culture medium affects human intrauterine growth as early as the second trimester of pregnancy”, w: “Human Reproduction”, Volume 28, Issue 8 (August 2013), pp. 2067-2074.

za: HLI