Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

Zdrowie dzieci poczętych z komórek jajowych dawczyń

Czasami zdarza się, że matka rodzi dziecko (poczęte in vitro), dla którego nie jest matką w sensie genetycznym. Dziecko, które wydała na świat poczęło się na laboratoryjnym szkle z komórki jajowej dawczyni oraz nasienia męża (partnera) matki albo dawcy i po kilku dniach zostało podane do jej macicy. Czy taka sytuacja ma jakiś wpływ na oba organizmy?

Zespół naukowców z Kliniki Płodności Uniwersytetu Kopenhaskiego opisał i przeanalizował stan zdrowia matki i noworodka w okresie okołoporodowym. Badaniami objęto dzieci poczęte:
– in vitro po dawstwie komórki jajowej (OD),
– in vitro z komórek rozrodczych rodziców (IVF),
– in vitro po docytoplazmatycznej iniekcja plemnika (ICSI)
– naturalnie (SC).

Badaniami objęto lata 1995–2010, a w grupie badawczej było 375 dzieci, które poczęły się z komórek jajowych uzyskanych od dawczyń (OD). Lekarze oceniali następujące parametry: średnia urodzeniowa masa ciała, średni wiek ciąży, ryzyko niskiej urodzeniowej masy ciała, wcześniactwo, wady wrodzone, cesarskie cięcie, stan przedrzucawkowy* u matki oraz pobyt na oddziale intensywnej terapii noworodka.

Okazało się, że „dzieci OD” są zagrożone większym ryzykiem wcześniactwa. Skorygowany iloraz szans (miara ryzyka) był tu ponad trzykrotnie wyższy w porównaniu z dziećmi poczętymi naturalnie. „Dzieci OD” znacznie częściej rodziły się z niską masą ciała. U matek częściej dochodziło do stanu przedrzucawkowego.

W konkluzji badacze napisali, że „ciąże po OD mają gorsze wyniki okołoporodowych niż te po standardowym IVF i ICSI, głównie ze względu na wysoką częstość występowania stanu przedrzucawkowego”.

*
Stan przedrzucawkowy (nadciśnienie tętnicze w ciąży z towarzyszącym białkomoczem) występuje po 20. tygodniu ciąży. Polega na dużych skokach ciśnienia krwi, zatrzymaniu wody w organizmie (obrzęki), obecności białka w moczu. Kobiety w stanie przedrzucawkowym, powinny jak najszybciej urodzić. Poród może zostać wywołany sztucznie. Ciąża może też zostać rozwiązana przez cesarskie cięcie.

Stan przedrzucawkowy ogranicza ilość tlenu i pokarmu, które łożysko dostarcza dziecku. Powoduje to niską wagę dziecka i inne komplikacje, związane z przedwczesnym urodzeniem się. U matki może dojść do niebezpiecznych powikłań: wystąpienia rzucawki (napad drgawek lub śpiączka), przedwczesnego odklejenia się łożyska, pęknięcia wątroby, udaru, śmierci.

Przyczyny stanu przedrzucawkowego nie są jeszcze dokładnie poznane. Prawdopodobnie wiąże się on z immunologiczną reakcją organizmu matki na obecność „ciała obcego”, czyli płodu i łożyska. Duńskie badania potwierdziły, że „obce genetycznie” dziecko zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia schorzenia.

Materiał źródłowy:
S.M.Malchau, A. Loft, E.C.lLrsen i in., “Perinatal outcomes in 375 children born after oocyte donation: a Danish national cohort study”, w: “Fertility and Sterility”, Volume 99, Issue 6, Pages 1637-1643, May 2013

za: HLI