Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Konkurs akademicki

Logo PSOŻC

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka ogłasza konkurs na prace magisterskie i licencjackie z zakresu problematyki pro-life. Do konkursu można zgłaszać prace obronione w roku 2016, których tematyka mieści się w kręgu następujących zagadnień:

  • życie ludzkie jako wartość,
  • rozwój i działalność ruchu pro-life w różnych krajach i regionach świata,
  • konteksty i formy obrony zagrożonego życia ludzkiego w różnych jego fazach – od poczęcia do naturalnej śmierci,
  • strategie kształtowania postaw pro-life w społeczeństwie,
  • ekologia prokreacji,
  • godne umieranie.

Prace prosimy nadsyłać do dnia 31 grudnia 2016 roku na adres: Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, ul. Krowoderska 24/1, 31-124 Kraków, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs akademicki”.

Za najwyżej ocenione prace zostaną przyznane następujące nagrody pieniężne:

  • Prace magisterskie – I miejsce – 3000 zł, II miejsce – 2500 zł, III miejsce – 2000 zł;
  • Prace licencjackie – I miejsce – 2000 zł, II miejsce – 1500 zł, III miejsce – 1000 zł.

Regulamin konkursu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Nasze inicjatywy