Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Konkurs akademicki 2016 – wyniki

Konkurs na prace magisterskie i licencjackie z zakresu problematyki pro-life 2016

24 kwietnia 2017 r. rozstrzygnięta została pierwsza edycja konkursu na prace magisterskie i licencjackie z zakresu problematyki pro-life, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.

Konkurs został zorganizowany w celu rozwijania wśród młodzieży akademickiej zainteresowania problematyką pro-life oraz popierania badań dotyczących obrony życia ludzkiego na różnych jego etapach i w różnych warunkach społeczno-kulturowych.

Na konkurs nadesłano 23 prace, w tym 16 magisterskich i 7 licencjackich z 12 uczelni z całej Polski.

Komisja konkursowa kierowana przez przewodniczącego Rady Ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, prof. dr hab. Franciszka Adamskiego, nagrodziła następujące prace:

Iwona StrokaI nagroda za pracę magisterską: Problem dzieciobójstwa na terenie województwa śląskiego, przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Ewy Jarosz

Alicja BańczykII nagroda za pracę magisterską: Zaprzestanie uporczywej terapii na tle orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Lambert i inni przeciwko Francji, przygotowaną pod kierunkiem dr. hab. Michała Kowalskiego

Piotr GuzdekIII nagroda za pracę magisterską: Poronienie samoistne jako problem społeczny, przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Urszuli Dudziak, prof. KUL

Urszula Krupa (Białka)wyróżnienie za pracę magisterską: Etyczno-społeczne aspekty komercjalizacji współczesnej medycyny na przykładzie związków lekarzy z przemysłem farmaceutycznym, przygotowaną pod kierunkiem ks. dr. hab. Andrzeja Muszali, prof. UPJPII

Katarzyna Waliczekwyróżnienie za pracę magisterską: Aborcja – dobro czy zło dla płodu z wadą wrodzoną? Analiza na podstawie kazusu R.R. przeciwko Polsce, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr. Włodzimierza Galewicza

Dominik CwikłaII nagroda za pracę licencjacką: Lobbing aborcyjny w polskich mediach, przygotowaną pod kierunkiem dr. hab. Mieczysława Ryby, prof. WSKSiM

Joanna Kucia III nagroda za pracę licencjacką: Analiza poziomu wiedzy i postawy małżeństw ze stażem 0-10 lat odnośnie NaProTECHNOLOGY, przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Edyty Barnaś

Aleksandra Strzeleckawyróżnienie za pracę licencjacką: Rola Teresy Strzembosz w historii i rozwoju domów samotnej matki w Polsce, przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Anny Fidelus, prof. UKSW

Laureaci otrzymali nagrody pieniężne i rzeczowe.

Liczba prac nadesłanych ogółem: 23
prace magisterskie : 16
prace licencjackie: 7

Uczelnie:
Uniwersytet Jagielloński – Kraków (4)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II – Kraków (3)
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Warszawa (6)
Uniwersytet Śląski – Katowice (1)
Uniwersytet Szczeciński – Szczecin (1)
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – Olsztyn (1)
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Lublin (1)
Katolicki Uniwersytet Lubelski – Lublin (1)
Papieski Wydział Teologiczny – Wrocław (1)
Akademia Techniczno-Humanistyczna – Bielsko-Biała (1)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – Tarnów (2)
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej – Toruń (1)

Kierunki studiów:
Nauki o rodzinie (4)
Pielęgniarstwo (4)
Dziennikarstwo (3)
Teologia (3)
Pedagogika (2)
Prawo (2)
Położnictwo (2)
Filozofia (1)
Psychologia (1)
Socjologia (1)

Tematyka prac:
Bioetyczne i medyczne aspekty problematyki pro-life (8)
Społeczne, psychologiczno-pedagogiczne i prawne aspekty problematyki pro-life (15)