Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Konferencja „Sacrum i profanum współczesnej rodziny polskiej”

Z okazji Narodowego Dnia Życia Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka wraz z Akcją Katolicką Archidiecezji Krakowskiej, pod honorowym patronatem Wojewody Krakowskiego Józefa Pilcha, zorganizowały w Krakowie 24 marca konferencję pt: „Sacrum i profanum współczesnej rodziny polskiej”

Uczestnicy Konferencji zgromadzili się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim by móc wysłuchać przygotowanych wykładów, a także dać świadectwo że ochrona życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci jest wartością nadrzędną.

W konferencji udział wziął Wojciech Zawalski, dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ, który wygłosili referat pt: „Poprawa jakości opieki medycznej w kontekście wejścia w życie ustawy «Za życiem»„. Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” weszła w życie w styczniu 2017 roku. Rodzinom którym urodziło się żywe dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł. Jak zapewniał Wojciech Zawalski opieka nad kobietą i dzieckiem jest całkowicie skoordynowana. Ułatwiony jest dostęp do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych bez konieczności oczekiwania w kolejkach. Jacek Kowalczyk dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w prelekcji: „Działania na rzecz rodziny w Małopolsce” zwrócił uwagę, że głównym celem programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” jest umożliwienie rzeczywistej i pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin.

W konferencji udział wzięła lek. med. Maria Szczawińska, specjalista ginekolog-położnik. Podkreśliła, że dziecko rosnące w łonie matki wymaga ogromnej troski, ofiarności i czułości. Ta faza życia ma ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju dziecka. Dziecko w łonie matki żywo oddziaływuje na kontakt z obojgiem rodziców, a pośredni kontakt z ojcem ma od początku bardzo duże znaczenie.

O rewolucji seksualnej i wychowaniu prorodzinnym w polskiej szkole mówiła Teresa Król, redaktor miesięcznika „Wychowawca”. W swojej prelekcji przedstawiła analizę z której wynikało, że realizacja edukacji seksualnej typu B nie eliminuje nieplanowanych ciąż i aborcji. Również nie zabezpiecza w sposób skuteczny problemu chorób przenoszonych drogą płciową, w tym AIDS. Zdecydowanie lepsze wyniki przynosi w tym zakresie edukacja seksualna typu A, czyli polski program WDŻ.

Na zakończenie konferencji wystąpili podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Archidiecezji Krakowskiej w krótkim muzycznym przedstawieniu.

 

Joanna Banasik

Nasze inicjatywy