Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia jest współorganizatorem Pielgrzymki Obrońców Życia na Jasną Górę. Spotkanie odbywa się w pierwszą sobotę przed uroczystością Zwiastowania NMP. Każdego roku w pielgrzymce bierze udział kilka tysięcy osób, w tym zaproszeni goście z zagranicy.

Wspólna modlitwa i udział w wykładach stanowią okazję do integracji działaczy pro-life  z całego kraju i podejmowania działań na rzecz budowy Cywilizacji Życia i Miłości.

 

Przesłanie XXXIV Pielgrzymki Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę,
22 marca (sobota) 2014 roku

My, uczestnicy XXXIV Pielgrzymki Obrońców Życia na Jasną Górę, w nawiązaniu do zbliżającego się Dnia Świętości Życia, obchodzonego w uroczystość Wcielenia i Zwiastowania Pańskiego 25 marca, wyrażamy Bogu Stwórcy głęboką wdzięczność za dar życia, jakim nas obdarzył i prosimy o uwrażliwienie serc wszystkich ludzi, aby potrafili dostrzec w drugim człowieku, od samego początku jego istnienia, dziecko Boże i swego brata.

Będąc świadomym różnorakich zagrożeń, jakie niesie współczesna cywilizacja, szczególnie wobec prób organizowania życia społecznego zgodnie z wytycznymi destrukcyjnej ideologii gender, wyrażamy głęboką wdzięczność Polskim biskupom za ich odważny list pasterski, uświadamiający Polakom istotę tej ideologii.

Jednocześnie apelujemy do Parlamentarzystów o nie ratyfikowanie skrajnie niebezpiecznej Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, która w istocie jest próbą przeorganizowania społeczeństwa wg założeń ideologii gender.

Nasze zaniepokojenie i głęboki smutek budzi fakt, że mimo podejmowanych prób, jak dotąd nie udało się otoczyć prawną ochroną życia dzieci chorych, które wciąż pozbawiane są życia w polskich szpitalach. Także promocja i rozwój metod sztucznej prokreacji „in vitro”, gdzie ginie tysiące istot ludzkich, jest przedmiotem naszego potępienia i sprzeciwu. Apelujemy o zastąpienie tej głęboko nieetycznej procedury, metodą naprotechnologii, która skutecznie radzi sobie z problemem bezpłodności.

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego apelujemy o kierowanie się w wyborze kryterium, określonym jednoznacznie przez bł. Jana Pawła, który w tym miejscu, 19 czerwca 1983 roku, mówił: „Stosunek do daru życia jest wykładnikiem i podstawowym sprawdzianem autentycznego stosunku człowieka do Boga i do człowieka, czyli wykładnikiem i sprawdzianem autentycznej religijności i moralności”.

W imieniu Pielgrzymów

dr Paweł Wosicki
dr inż. Antoni Zięba
Halina i Czesław Chytrowie