Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Tak działamy

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka jest jedną z najbardziej zasłużonych organizacji pro-life w Polsce. Prowadzi działalność edukacyjną, wydawniczą, lobbingową i charytatywną. Informuje o wydarzeniach związanych z obroną życia i rodziny na świecie i w Polsce. Inicjuje akcje na rzecz pro-life. Zachęca do modlitwy.

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, odwołuje się do:

  • argumentów naukowych (dowodzących, że życie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia);
  • międzynarodowych aktów prawnych (gwarantujących – jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka czy Konwencja o Prawach Dziecka – prawo do życia każdemu człowiekowi);
  • wartości humanistycznych (o bezwzględnym szacunku dla życia człowieka w każdej jego fazie, głoszonych m.in. przez Jana Pawła II, Matkę Teresę z Kalkuty czy Mahatmę Gandhiego).

 

Nasze incjatywy