Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Modlitwa

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka uważa modlitwę za jeden z fundamentów działalności pro-life. Zachęca swoich współpracowników i sympatyków do gorliwego włączenia się w dzieło modlitwy zgodnie z wezwaniem bł. Jana Pawła II: „Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat” (Evangelium vitae, 100). Największy z rodu Polaków codziennie modlił się w intencji obrony życia. Dr Wanda Półtawska zaświadczyła, że bł. Jan Paweł II odmawiając prywatnie litanię loretańską dodawał zawsze wezwanie: „Matko poczętych dzieci, módl się za nami”. Poniżej wybrane inicjatywy modlitewne, w które obrońca życia może się włączyć. Podjęcie choćby jednej z nich obdarza ludzi duchową siłą do budowy Cywilizacji Życia i Miłości.

Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Uczestnik krucjaty zobowiązuje się przez jeden rok modlić się w następujących intencjach: – dziękczynnej: za wielkie dobro, jakiego doświadczyliśmy, a w szczególności za: uratowanie dzieci, uratowanie sumień matek i ojców oraz pracowników służby zdrowia; za wprowadzenie ustawodawstwa chroniącego życie nienarodzonych – błagalnej: o dalszy wzrost szacunku wobec życia człowieka nienarodzonego, chorego, w podeszłym wieku -błagalnej: o wprowadzenie prawnej ochrony życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. www.krucjata.org

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

To codzienna modlitwa o ocalenie życia dziecka poczętego zagrożonego zagładą. Trwa przez 9 miesięcy – okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza. Można je złożyć uroczyście bądź prywatnie. www.duchowa-adopcja.pl

World Prayer for Life (Światowa Krucjata Modlitwy w Obronie Życia)

W dziewięćdziesiątą rocznicę Objaw­ień Fatim­s­kich, obrońcy życia z całego świata zgromadzeni w Świa­towym Cen­trum Kultu Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, rozpoczęli 13 października 2007 roku, stałą mod­l­itwę w intencjach: – prze­bła­gania Miłosiernego Boga za odrzu­cony dar życia, – wzrostu sza­cunku dla życia każdego człowieka od poczę­cia aż po nat­u­ralny kres, – zapewnienia w usta­wodaw­st­wach wszys­t­kich kra­jów bezwarunk­owego prawa do życia każdemu człowiekowi od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmierci. Codzi­en­ną mod­l­it­wą jest: dziesiątek Różańca Świętego oraz Koronka do Miłosierdzia Bożego. www.world-prayer-for-life.org  www.world-prayer-for-life.pl

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Kraków-Łagiewniki

Codziennie w Godzinie Miłosierdzia Bożego 15.00 – 16.00 podejmowana jest modlitwa w intencjach Światowej Krucjaty Modlitwy w Obronie Życia. Uczestnicy tej inicjatywy odmawiają Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz uczestniczą we Mszy Św. Biorą udział w adoracji Najświętszego Sakramentu w Świa­towym Cen­trum Kultu Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach www.lagiewnikimodlitwazycie.pl

Narodowy Dzień Pokuty za grzechy przeciwko życiu

27 kwietnia – w rocznicę uchwalonej w 1956 r. ustawy aborcyjnej – obchodzony jest w Polsce Dzień Pokuty za grzechy przeciwko życiu człowieka. Jest to ogólnonarodowy dzień wielkiego modlitewnego wołania do Boga o przebaczenie i miłosierdzie dla całego narodu. Pobierz i dowiedz się więcej: Tekst i sygnatariusze Apelu Historia legalizacji aborcji – nie ma kwestii ważniejszej Ku refleksji – Narodowy Dzień Pokuty

Pielgrzymka Obrońców Życia na Jasną Górę

Co roku, w sobotę przed 25 marca (święto Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia), odbywa się pielgrzymka obrońców życia na Jasną Górę. Działacze pro-life uczestniczą we Mszy Św., odmawiają różaniec oraz odprawiają drogę krzyżową w intencjach obrony życia. Spotkanie jest okazją do podsumowania dotychczasowej aktywności i podjęcia nowych wyzwań na rzecz życia i rodziny. Informacje dotyczące udziału w pielgrzymce zamieszczane są w serwisie Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

Nasze inicjatywy