Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

List otwarty w obronie Mary Wagner

Logo PSOŻC

List otwarty prezesa Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka dr inż. Antoniego Zięby, skierowany do premiera Kanady, przewodniczącego Parlamentu Kanady oraz ambasadora Kanady z Polsce w związku z ponownym uwięzieniem kanadyjskiej obrończyni życia Mary Wagner.

Brońmy Mary Wagner modlitwą i wysyłając protesty do ambasadora i władz Kanady! Poniższy list otwarty prezesa Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka może być przykładem takiego protestu.

Kraków, 11 stycznia 2016 r.

12 grudnia 2015 roku kanadyjska policja ponownie aresztowała Mary Wagner, bohaterską obrończynię życia poczętych dzieci. Mary Wagner została zatrzymana ponieważ weszła do kliniki aborcyjnej w Toronto, aby wręczyć matkom nienarodzonych dzieci białe róże. Chciała w ten sposób łagodnie zasugerować im, żeby wybrały dla swoich dzieci życie zamiast okrutnej śmierci poprzez aborcję.

Wzywam władze Kanady do respektowania artykułu 19. „Powszechnej deklaracji praw człowieka” ONZ: „Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice”.

Postępowanie władz Kanady jest tym bardziej trudne do zrozumienia, że Mary Wagner została uwięziona ze względu na obronę podstawowych praw społeczności międzynarodowej, wyrażonych w aktach prawnych Organizacji Narodów Zjednoczonych: w artykule 3. „Powszechnej deklaracji praw człowieka” – „Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby” oraz w „Deklaracji praw dziecka” i „Konwencji o prawach dziecka” – „Dziecko z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu”.

Nauka od wielu lat jednoznacznie potwierdza, że życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia (zapłodnienia). Aborcja jest więc okrutnym – bez żadnego znieczulenia – zabójstwem skrajnie bezbronnego i absolutnie niewinnego, nienarodzonego człowieka. W przypadkach niektórych krajów, nawet dziecka zdolnego już do samodzielnego życia organizmem matki.

Aborcja powoduje także poważne szkody fizyczne i psychiczne u kobiety – matki nienarodzonego dziecka – i jej wieloletnie często cierpienia.

Przypomnę słowa wielkiego Polaka, św. Jana Pawła II: „Jeśli się naruszy prawo człowieka do życia w tym momencie, w którym poczyna się on jako człowiek pod sercem matki, godzi się pośrednio w cały ład moralny, który służy zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr człowieka” (Nowy Targ, 8 czerwca 1979 r.).

Po raz kolejny domagam się uwolnienia Mary Wagner i zaprzestania jej prześladowań. Mam także nadzieję, że Kanada pójdzie w niedługim czasie śladem Polski i wprowadzi prawo chroniące życie człowieka od chwili poczęcia.

Z poważaniem

dr inż. Antoni Zięba
prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

 

Adresy

Premier Kanady:

Justin Trudeau
Prime Minister of Canada
Office of the Prime Minister
80 Wellington Street
Ottawa, ON K1A 0A2
Canada

fax: +1 613–941-6900
formularz kontaktowy: http://pm.gc.ca/eng/contactpm

Spiker Izby Gmin Kanady:

The Hon. Geoff Regan, M.P.
Speaker of the House of Commons
House of Commons
Ottawa, K1A 0A6
Canada

tel.: +1 613-996-3085
fax: +1 613-996-6988
e-mail: geoff.regan@parl.gc.ca

Ambasador Kanady w Polsce:

Stephen de Boer
Ambasador Kanady w Polsce
ul. Jana Matejki 1/5
00–481 Warszawa

tel.: +48 22 584 3100
fax: +48 22 584 3192
e-mail: wsaw@international.gc.ca

Adres Mary Wagner do więzienia:

Mary Wagner
Vanier CW
Box 1040
655 Martin Street
Milton ON L9T 5E6
Canada

Nasze inicjatywy