Cztery i pół tygodnia

„Cztery i pół tygodnia. Historia naszego małego Juliusa” – wzruszające świadectwo rodziny, która powiedziała TAK życiu.

(więcej…)

Prawo do życia. Bez kompromisu

To tytuł książki – wywiadu, który przeprowadził Maciej Müller z prof. Bogdanem Chazanem. (więcej…)

Podpisz obywatelski protest!

Dr inż. Antoni Zięba, zachęca do wyrażenia protestu przeciwko ratyfikowaniu szkodliwej „Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”. (więcej…)

Czym jest Konwencja o przemocy wobec kobiet?

11 czerwca 2014, Czym jest Konwencja o przemocy wobec kobiet? (10:05)