Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Podpisz obywatelski protest!

Dr inż. Antoni Zięba, zachęca do wyrażenia protestu przeciwko ratyfikowaniu szkodliwej „Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”.

Organizatorem akcji jest Polska Federacja Ruchów Obrony Życia.

Petycję można podpisać na stronie internetowej www.konwencjinie.pl

Konwencja niesie ze sobą niebezpieczeństwo wielce szkodliwych działań wymierzonych w rodzinę, a także w ochronę życia człowieka od poczęcia oraz promuje ideologię gender .

Na stronie internetowej www.konwencjinie.pl zamieszczone są materiały z konferencji „Ratyfikacja 'Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej’ – następstwa dla jednostki, społeczeństwa i państwa”, która odbyła się 4 lutego 2014 r. w gmachu Sejmu RP, stanowiące kompendium wiedzy na ten temat.

Petycja wraz z zebranymi podpisami zostanie przekazana Marszałek Sejm RP p. Ewie Kopacz.

Dr inż. Antoni Zięba jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka i wiceprezesem Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.

Nasze inicjatywy