Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Prawo do życia. Bez kompromisu

To tytuł książki – wywiadu, który przeprowadził Maciej Müller z prof. Bogdanem Chazanem.

Dla krytyków – ta rozmowa jest wyjaśnieniem
Dla wspierających – podziękowaniem
Dla wszystkich – zaproszeniem do dyskusji bez uprzedzeń

Czy profesor Bogdan Chazan postąpił właściwie odmawiając dokonania aborcji chorego dziecka? Czy postawił się ponad prawem, czy wręcz przeciwnie: bronił podstawowego prawa do życia? Sprawa obrosła mitami, nieścisłościami, a nawet przekłamaniami.
Po raz pierwszy Profesor kompleksowo prezentuje swoje stanowisko. Dokonując szczegółowej rekonstrukcji sytuacji, w której się znalazł, odpiera falę krytyki i przedstawia manifest ideowy: lekarza, katolika i zwyczajnego człowieka.

W rozmowie zostają przywołane najtrudniejsze przypadki, jakie spotkał w swojej praktyce lekarskiej. Opowiada o przemianie, jaka w nim zaszła: wyjaśnia swoją przeszłość, w której sam dokonywał aborcji, a także podaje mocne argumenty medyczne stojące za jego dzisiejszym kategorycznym sprzeciwem wobec usuwania ciąży.

Książka pozwala skonfrontować wizerunek lekarza stworzony przez media – i to zarówno przez te popierające Profesora, jak i krytykujące go – z jego prawdziwym oblicze.

********

Takiego sporu nie było w Polsce od czasu wprowadzenia regulacji prawnych dotyczących usuwania ciąży. W kwietniu 2014 roku profesor Bogdan Chazan jako dyrektor szpitala odmówił wykonania zabiegu aborcji. Decyzja Lekarza wywołała medialną burzę. Problem stanął na ostrzu noża. Okazało się, że ostatnie dwie dekady były czasem klarowania się poglądu Polaków na ten trudny temat. Profesor Chazan również przebył długą drogę, zanim stał się symbolem bezkompromisowej walki o prawo do życia dzieci nienarodzonych.

Ta książka stanowi odpowiedź na postawione Profesorowi zarzuty i zawiera szczegółowy opis krytycznego przypadku. Jednak, przede wszystkim, Bogdan Chazan składa w niej świadectwo powołania lekarza i podejmuje trudne, lecz bardzo aktualne tematy, takie jak antykoncepcja, opieka medyczna nad kobietą w ciąży, diagnostyka prenatalna, poród a także aborcja.

Więcej informacji i zamówienie – tutaj

chazan1

Nasze inicjatywy