Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Czwartki z prawem

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, organizacja pożytku publicznego, zaprasza do uczestnictwa w projekcie „Czwartki z prawem”:

  • bezpłatne szkolenia prawne dla społeczności Krakowa i okolic,
  • tematyka prorodzinna.

I spotkanie: Rządowy program „Rodzina 500 plus” – jak skorzystać z dodatku dla rodzin – warsztaty praktyczne

Czas i miejsce: 28 kwietnia (czwartek) godz. 18.00
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ul. Rajska 1, Kraków, sala 315, III p.

Na spotkaniu będzie można się dowiedzieć, kto, na jakich zasadach i w jaki sposób może otrzymać rządowy dodatek dla rodzin. Rozwiejemy ewentualne wątpliwości, pokażemy, jak złożyć wniosek i odebrać świadczenie.

Pobierz, wydrukuj i wywieś plakat szkolenie 500+ PDF.

Plakat szkolenie 500+

O projekcie „Czwartki z prawem”:

Wspólnie z prawnikiem panem Piotrem Kurczem podejmujemy inicjatywę szkoleń i warsztatów prawnych. Inicjatywa ta ma na celu pomoc osobom, które nie umieją się odnaleźć w gąszczu przepisów związanych z codziennym funkcjonowaniem rodziny. Chcemy oferować pomoc w takich obszarach jak m.in. prawo rodzinne, prawa pacjenta, prawa człowieka w prenatalnej fazie rozwoju, prawa rodziców, seniorów czy osób niepełnosprawnych.

Zdajemy sobie sprawę z faktu, jak dynamicznie zmieniają się w naszym kraju przepisy, często dotyczące życia codziennego, dotykające najprostszych spraw milionów Polaków. Naszym celem jest przekazanie informacji o prawie w taki sposób, aby każdy był świadomy swoich uprawnień i obowiązków. Chcemy, aby mieszkańcy Krakowa czuli się bezpiecznie w gąszczu przepisów.

Pragniemy przyczyniać się do budowy społeczeństwa obywatelskiego, środowiska ludzi aktywnych, odpowiedzialnych za drugiego człowieka, za sprawy lokalne.

Szkolenia są bezpłatne i skierowane do wszystkich zainteresowanych. Nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Każdy uczestnik dodatkowo otrzyma pisemną informację z najważniejszymi punktami spotkania.

Prowadzący szkolenie: Piotr Kurcz, prawnik i mediator. Absolwent krakowskich uczelni: Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Teologii Rodziny przy Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II. Posiada certyfikat mediatora zgodny ze standardami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości RP. Mediator w Bonifraterskim Ośrodku Mediacji w Krakowie. Od 2015 r. członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Doświadczenie prawne zdobywał odbywając praktyki w kancelarii adwokackiej, w organach wymiaru sprawiedliwości oraz świadcząc usługi prawne dla organizacji pozarządowych. Świadczył również usługi prawne w międzynarodowej firmie outsourcingowej. Od 2013 roku współpracuje z Specjalistyczną Poradnią Rodzinną Archidiecezji Krakowskiej oraz z Mościckim Ośrodkiem Szkoleniowo-Terapeutycznym, gdzie przeprowadzał autorskie warsztaty prawne pt. Rodzino, sięgnij po swoje prawa. Szef inicjatywy PATRIUS – doradztwo prawne i mediacje. Promotor idei społeczeństwa obywatelskiego.

Nasze inicjatywy