Aborcja – tragiczne skutki dla kobiety

Konsekwencje aborcji w wymiarze fizycznym, psychologicznym i społecznym opisuje wydana przez kanadyjski Instytut deVebera publikacja pt. „Komplikacje. Wpływ aborcji na kobiety”. (więcej…)

Aborcja zagrożeniem dla zdrowia psychicznego matki

Podczas debat na temat powiązań między aborcją a zdrowiem psychicznym matki padają merytoryczne argumenty, że tylko kontynuacja ciąży korzystnie wpływa na zdrowie psychiczne kobiety. (więcej…)

Syndrom postaborcyjny

Film dokumentalny oparty o świadectwa osób dotkniętych syndromem postaborcyjnym (20:00)

Jaki poród po aborcji?

Czy zdrowie okołoporodowe pierwszego urodzonego dziecka jest w jakiś sposób zagrożone z powodu wcześniejszego przerywania ciąży przez matkę? Tak! (więcej…)

Służba Życiu – Konsekwencje aborcji dla zdrowia kobiety

Nr 5/2000 Służby Życiu – fizyczne skutki aborcji, m.in. powikłania poaborcyjne (więcej…)

Służba Życiu – Syndrom postaborcyjny

Nr 4/1999 Służby Życiu – negatywne następstwa aborcji dla zdrowia kobiety (więcej…)