Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Aktualny program Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili”. (Mt 25,40)

„Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie”. (Mk 11,24)

„I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia”.  (Św. Jan Paweł II, Nowy Targ 8.06.1979 r.)

W roku 35-lecia naszej Krucjaty, w duchu wdzięczności za ogrom łask udzielonych dziełu obrony życia człowieka, ufni we Wszechmoc Trójjedynego Boga i przemożne Wstawiennictwo Matki Bożej proponujemy wspólną modlitwę w następujących intencjach:

  • przebłagalnej: za grzechy przeciw życiu człowieka popełnione w naszej Ojczyźnie,
  • dziękczynnej: za wielkie dobro, jakiego doświadczyliśmy, a w szczególności za: uratowane dzieci, ocalone sumienia matek i ojców oraz pracowników służby zdrowia; za wprowadzenie ustawodawstwa chroniącego życie nienarodzonych,
  • błagalnej: o dalszy wzrost szacunku wobec życia człowieka nienarodzonego, chorego, w podeszłym wieku,
  • błagalnej: o wprowadzenie do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawnej ochrony życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.

Uczestnik Krucjaty zobowiązuje się do modlitwy w powyższych intencjach przez jeden rok:

  • codziennie odmawiać wybraną przez siebie modlitwę, np. Litanię do Matki Bożej, dziesiątek Różańca Świętego,
  • uczestniczyć, raz w miesiącu, w dzień powszedni we Mszy Świętej z przyjęciem Komunii Świętej. Chorzy, osoby w podeszłym wieku, które nie mogą uczestniczyć we Mszy św., proszone są o ofiarowanie cierpienia w intencji obrony życia.

Uczestnik Krucjaty zobowiązuje się pościć w intencjach obrony życia w środy każdego tygodnia przez okres jednego roku.

Do Krucjaty Modlitwy można się włączyć w dowolnym czasie, podejmując zobowiązanie do modlitwy i postu na okres jednego roku.

Prosimy o nadesłanie swojego zgłoszenia udziału w Krucjacie pocztą pod adres:

Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, ul. Krowoderska 24/6, 31-142 Kraków
lub e-mailem na adres: modlitwa@krucjata.org.

Można też zgłaszać się telefonicznie (od pn. do pt., w godz. 9:00-15:00), tel. 12 633 09 73.

Zgłoszonym uczestnikom organizatorzy Krucjaty będą przesyłać co miesiąc, szczegółowe intencje. Intencje będzie również drukować prasa katolicka i podawane będą na stronie internetowej: www.krucjata.org.

Serdecznie zachęcamy do podjęcia tej modlitwy.
W imieniu organizatorów:

Halina i Czesław Chytrowie
Grażyna Kich
Janina Palus
Paweł Wosicki
Beata Trzcińska
Janusz Kawecki
Adam Kisiel
Wanda Półtawska
Jadwiga Wronicz
Antoni Zięba

Kraków, październik Roku Pańskiego 2015

Nasze inicjatywy