Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Apel do polskich katolików

27 kwietnia – Narodowym Dniem Pokuty za grzechy przeciwko życiu człowieka

Ełk, Kraków, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa
Niedziela Miłosierdzia Bożego, 11 kwietnia 2010 r.

27 kwietnia minie kolejna bolesna rocznica uchwalenia w 1956 roku – w warunkach komunistycznego terroru – ustawy aborcyjnej. Skutki tej zbrodniczej ustawy obowiązującej aż do 7 stycznia 1993 roku, oka-zały się niezwykle tragiczne dla naszego narodu: okrutna śmierć ponad 20 milionów nienarodzonych dzieci, obciążenie wielkim grzechem sumień ustawodawców, milionów ojców, matek, pracowników służby zdrowia, dziennikarzy…

Dziękujemy Wszechmocnemu Bogu za anulowanie zbrodniczej ustawy aborcyjnej, dziękujemy za rosnący w całym społeczeństwie szacunek wobec życia poczętych dzieci, za Sługę Bożego Jana Pawła II uznawanego za największego na świecie obrońcę człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, za rosnące szeregi obrońców życia w naszej Ojczyźnie. Dziękując Wszechmocnemu Bogu za błogosławieństwo w dziele obrony życia, musimy także dostrzec ogrom zła, które wydarzyło się na naszej polskiej ziemi wskutek zanegowania V Przykazania Bożego „Nie zabijaj!”: śmierć ponad 20 milionów nienarodzonych dzieci.

Bóg, jedyny Dawca i Pan Życia, poprzez swoich proroków ostrzegał: „Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi!”. Słudzy Boży: ksiądz kardynał Stefan Wyszyński i ksiądz kardynał Karol Wojtyła wielokrotnie ostrzegali przed tragicznymi konsekwencjami tej straszliwej „rzezi niewiniątek”, która działa się w naszym kraju.

Bóg – Dawca życia jest Bogiem Wszechmocnym i Miłosiernym. Prośmy Go więc z głęboką skruchą i pokorą, ale także z wielką ufnością o przebaczenie winnym i o miłosierdzie dla całego narodu.
Prośmy z ufnością o miłosierdzie dla każdej matki, której zabrakło miłości macierzyńskiej.
Prośmy o miłosierdzie dla każdego ojca, który uciekł od odpowiedzialności za życie swego dziecka i nie stanął w jego obronie.

Prośmy o miłosierdzie dla lekarzy i pielęgniarek, których ręce zostały wykorzystane przeciw życiu nienarodzonych dzieci.

Prośmy o miłosierdzie dla ustawodawców, którzy umożliwili zabijanie najmniejszych Polaków.

Prośmy o miłosierdzie dla tych, którzy poprzez procedurę in-vitro niszczą poczęte istoty ludzkie.

Niech naszą modlitwę przebłagalną w imię Jezusa Chrystusa wspierają post i uczynki miłosierdzia.

Niech każdy katolik, do którego dotrze ten apel, włączy się w narodową ekspiację poprzez uczestnictwo we Mszy Świętej, odmówienie Różańca Świętego czy Koronki do Bożego Miłosierdzia. Prośmy i zachęcajmy innych do włączenia się w obchody Narodowego Dnia Pokuty za grzechy przeciw życiu człowieka.

Niech 27 kwietnia stanie się ogólnonarodowym dniem wielkiego modlitewnego wołania do Boga o przebaczenie i miłosierdzie dla całego narodu.

Niech Maryja – Matka miłosiernego Syna Bożego Jezusa Chrystusa, Królowa Polski i Matka Miłosierdzia – zechce być naszą Przewodniczką i Nadzieją w dziele narodowej pokuty za grzechy przeciw życiu człowieka.

 1.     Małgorzata Bal – członek Zarządu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
 2.     Henryk Bejda – redaktor naczelny Miesięcznika Rodzin Katolickich „Cuda i Łaski Boże”
 3.     prof. dr hab. med. Zbigniew Chłap, Kraków
 4.     Katarzyna Cegielska – redaktor „Naszego Dziennika”
 5.     Halina i Czesław Chytrowie – animatorzy Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, Kraków
 6.     Krzysztof Cyganik – redaktor naczelny „Informatora Pielgrzyma”
 7.     dr Rafał Czupryk – historyk, Rzeszów
 8.     Józef Dąbrowski – prezes Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich
 9.     dr hab. inż. Joanna Dulińska – redaktor naczelna Miesięcznika Rodzin Katolickich „Nasza Arka”
 10.     Anna Dyndul – sekretarz Zarządu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
 11.     lek. med. Barbara Frączek – prezes Stowarzyszenia „Tak Życiu”
 12.     prof. dr hab. Piotr Paweł Gach, Lublin
 13.     Władysława Goliat – instruktorka diecezjalna Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sandomierskiej
 14.     Jan Hajduga – prezes Rycerstwa Niepokalanej, Dąbrowa Tarnowska
 15.     Kinga Hebda – redaktor naczelna Dwutygodnika Młodzieży Katolickiej „Nasza Droga”
 16.     Dariusz Hybel – zastępca redaktora naczelnego Magazynu „Głos dla Życia”
 17.     Tomasz Januszewski – harcmistrz ZHP, Rzeszów
 18.     Małgorzata Jarosiewicz – Fundacja „Misja Rodzinna”
 19.     dr Kazimierz Kapera – prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich
 20.     prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, Kraków
 21.     prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak, Warszawa
 22.     dr inż. Adam Kisiel – redaktor naczelny Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło”
 23.     Lidia Klempis – prezes Fundacji „Wiedzieć Jak”
 24.     Mirosław Koper – prezes Katolickiego Stowarzyszenia Obrony Życia w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
 25.     Jacek Kotula – przewodniczący Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Contra In Vitro
 26.     Teresa Król – zastępca redaktora naczelnego Miesięcznika Nauczycieli i Wychowawców Katolickich „Wychowawca”
 27.     Zofia Kudyba – animatorka Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, Świdnica
 28.     dr Anna Kwiatkowska – prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej
 29.     Leszek Langer – redaktor naczelny Ogólnopolskiego Magazynu „Serce Innym”
 30.     Piotr Mazur – członek Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lublinie
 31.     prof. dr hab. med. Alina T. Midro, Białystok
 32.     dr Henryk Midro – prezes Białostockiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich
 33.     Bogdan Nowacki – prezes Stowarzyszenia Obrońców Życia „Evangelium Vitae” w Ełku
 34.     Elżbieta Nowokuńska – prezes Zarządu Głównego Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego „Soli Deo”
 35.     dr hab. Janina Palus – prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Rodziców
 36.     Alina Petrowa-Wasilewicz – przewodnicząca Krajowej Rady Katolików Świeckich
 37.     Agnieszka Piwko – redaktor naczelna „Tygodnia Nowosądeckiego”
 38.     Bronisław Podosek – członek Zarządu Narodowego Rycerstwa Niepokalanej
 39.     dr med. Wanda Półtawska, dr h.c.
 40.     prof. dr hab. Andrzej Półtawski – filozof, Kraków
 41.     prof. dr hab. med. Ludwika Sadowska, Wrocław
 42.     Agata Schonborn – przewodnicząca Akademickiego Ruchu Misyjnego
 43.     Rafał Sikora – Wielki Rycerz Rady Rycerzy Kolumba nr 14955, Częstochowa
 44.     Rafał Siwek – przewodniczący Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
 45.     Sławomir Skiba – redaktor naczelny dwumiesięcznika „Polonia Christiana”
 46.     Ewa Skwarczyńska – przewodnicząca Zarządu Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w Krakowie
 47.     Joanna Szałata – współorganizator „Marszu dla Życia” w Szczecinie, kierownik Ośrodka „Z pomocą rodzinie” Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Szczecin
 48.     Halina Szydełko – prezes Akcji Katolickiej w Polsce
 49.     Kazimierz Świtalski – przewodniczący Klubu Inteligencji Katolickiej w Częstochowie
 50.     dr Beata Trzcińska – prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Kobiet
 51.     Arkadiusz Urban – Wielki Rycerz Rady Rycerzy Kolumba nr 14803, Warszawa
 52.     Katarzyna Urban – sekretarz redakcji zeszytów problemowych „Służba Życiu”
 53.     Maria Weigel-Milleret – prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców
 54.     Maria Wilczek – redaktor naczelna miesięcznika „List do Pani”
 55.     dr Józef Winiarski – redaktor naczelny Miesięcznika Nauczycieli i Wychowawców Katolickich „Wychowawca”
 56.     dr Paweł Wosicki – prezes Zarządu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
 57.     dr inż. Tadeusz Wrona – były prezydent Częstochowy
 58.     dr hab. Jadwiga Wronicz – prezes Fundacji Źródło, Kraków
 59.     Krystyna Zając – prezes Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych im. św. G. B. Molli
 60.     dr inż. Antoni Zięba – współorganizator Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Pliki do pobrania:

Tekst i sygnatariusze Apelu

Historia legalizacji aborcji – nie ma kwestii ważniejszej…

Ku refleksji – Narodowy Dzień Pokuty

 

Nasze inicjatywy