Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Apel do Władz III Rzeczpospolitej, do Władz Unii Europejskiej, do Władz Narodów Świata

Fot. Wikimedia Commons

Kilkanaście dni po międzynarodowych uroczystościach 70-tej rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz podpisujemy ten Apel w piwnicy bloku śmierci, obok celi śmierci Św. Maksymiliana M. Kol­bego, w miejscu, gdzie zbrodniarze niemieccy po raz pierwszy użyli gazu – cyklonu B produkcji IG Farbenindustrie, do zabicia we wrześniu 1941 r. około 600 rosyjskich i około 250 polskich więźniów obozu.

Niemieccy ludobójcy, korzystając ze zbrodniczych, rasistowskich pseudouzasadnień hitlerowskiego ustawodawstwa odmawiającego człowieczeństwa Żydom, Polakom, Romom, Rosjanom, masowo wykorzystywali cyklon B produkcji IG Farbenindustrie do realizacji swych ludobójczych planów.

W wielu krajach świata wykorzystuje się pigułkę RU-486 produkcji firmy Höchst do masowego zabijania ludzi przed narodzeniem – poczętych dzieci. Przypominamy, że firma Höchst powstała w wyniku przekształceń zbrodniczej IG Farbenindustrie.

Podobnie jak w tragicznej przeszłości próbuje się usprawiedliwić zbrodnię zabijania niewinnych ludzi poprzez arbitralne, irracjonalne, w istocie swej rasistowskie, próby odmawiania człowieczeństwa dzieciom przed narodzeniem.

7 stycznia 2015 r., decyzją Komisji Europejskiej, dopuszczona została w krajach UE – bez recepty – tzw. pigułka „dzień po” – ellaOne firmy HRA Pharma powiązanej z firmą Höchst.

Pigułka ta, w zależności od fazy cyklu kobiecego, w którym zostanie zastosowana, działa antykoncepcyjnie lub wczesnoporonnie czyli powodując śmierć poczętej istoty ludzkiej w jej wczesnej fazie rozwoju, unicestwia życie poczętego dziecka.

W ubiegłym wieku uczciwi lekarze, wykorzystując nowoczesną aparaturę medyczną, wykazali w sposób naukowy: życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia, a prawo do życia jest podstawowym prawem człowieka.

Z tego miejsca szczególnego ludobójstwa wołamy:

  • każdy człowiek ma prawo do życia, każde poczęte dziecko także,
  • nigdy więcej w Polsce, ani w jakimkolwiek innym kraju, ludobójczych produktów firmy IG Farben­industrie i jej zbrodniczych kontynuatorów,
  • wyeliminujmy zamachy na życie ludzkie zarówno te realizowane poprzez aborcję chirurgiczną jak i środki farmakologiczne typu RU 486 czy ellaOne.

Apel podpisali:

Halina i Czesław Chytrowie, animatorzy Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Archidiecezji Krakowskiej
Ewa Ekiert, członek Klubu Inteligencji Katolickiej w Oświęcimiu
Henryk Ekiert, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Oświęcimiu
lek. med. Krystyna Gebauer
Alfred Goraj, współpracownik Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło”
prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców
dr inż. Adam Kisiel, redaktor naczelny Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło”
lek. med. Grażyna Szczelina
dr inż. Antoni Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Konzentrationslager Auschwitz, 7 lutego 2015 r.

Powyższy Apel podpisano w piwnicy bloku śmierci – bloku 11 niemieckiego, nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz. Po złożeniu podpisów obrońcy życia odmówili dziesiątek Różańca Świętego, litanię do świętego Maksymiliana Kolbego, a następnie pod Ścianą Śmierci modlili się za ofiary niemieckich, nazistowskich zbrodniarzy. Bezpośrednio z obozu zagłady udali się do kościoła pw. św. Maksymiliana Kolbego w Oświęcimiu, gdzie uczestniczyli we Mszy Świętej sprawowanej przez ks. proboszcza Józefa Niedzwiedzkiego i modlili się o szacunek dla życia każdego człowieka od poczęcia po naturalny kres.

 

Brama obozowa w Auschwitz. Fot.: Cz. Chytra.

Brama obozowa w Auschwitz. Fot.: Cz. Chytra.

Tablica w piwnicach 11. bloku śmierci obozu Auschwitz. Fot.: Cz. Chytra.

Tablica w piwnicach 11. bloku śmierci obozu Auschwitz. Fot.: Cz. Chytra.

Podpisywanie apelu w piwnicy bloku 11. Fot.: Cz. Chytra.

Podpisywanie apelu w piwnicy bloku 11. Fot.: Cz. Chytra.

Sygnatariusze Apelu odmawiają różańcowa w intencji ochrony życia każdego człowieka od poczęcia po naturalny kres. Fot.: Cz. Chytra.

Sygnatariusze Apelu odmawiają różańcowa w intencji ochrony życia każdego człowieka od poczęcia po naturalny kres. Fot.: Cz. Chytra.

Modlitwa w intencji obrony życia w kościele p.w. św. Maksymiliana M. Kolbego w Oświęcimiu. Mszę świętą odprawia ks. proboszcz Józef Niedźwiedzki. Fot.: Cz. Chytra.

Modlitwa w intencji obrony życia w kościele p.w. św. Maksymiliana M. Kolbego w Oświęcimiu. Mszę świętą odprawia ks. proboszcz Józef Niedźwiedzki. Fot.: Cz. Chytra.

Pierwsze publiczne odczytanie tekstu apelu na zakończenie Mszy św. Fot.: Cz. Chytra.

Pierwsze publiczne odczytanie tekstu apelu na zakończenie Mszy św. Fot.: Cz. Chytra.

Nasze inicjatywy