Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Apel o bezzwłoczne podjęcie prac nad obywatelskim projektem „Zatrzymaj aborcję”

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia z ogromnym zaniepokojeniem przyjęła informację o odwołaniu planowanych posiedzeń Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, co wpisuje się niestety w cały proces opóźniania prac nad projektem „Zatrzymaj aborcję”.

Bardzo znamiennym i smutnym jest, że właśnie w Światowy Dzień Zespołu Downa zrezygnowano z podjęcia kolejnych kroków dla zapewnienia prawa do życia osobom z zespołem Downa na prenatalnym etapie rozwoju.

Doceniając prorodzinną politykę obecnego Rządu, nie możemy zaprzestać mówienia o tym, że w Polsce – w majestacie prawa – codziennie kilkoro kolejnych dzieci jest zabijanych jedynie z powodu anomalii genetycznych. W bezpośredniej bliskości Misteriów poprzedzających Święta Wielkanocne trudno nie dostrzec analogii z postawą Piłata, który próbując uciekać od trudnych decyzji w rzeczywistości stał się odpowiedzialnym za śmierć Niewinnego. Podobnie dziś umywanie rąk przedłużającymi się procedurami rodzi współodpowiedzialność za funkcjonowanie złego prawa.

W kontekście ogromnego poparcia społecznego mierzonego liczbą ponad 830.000 podpisów, a także pozytywnej opinii sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, wzywamy do bezzwłocznego podjęcia dalszych prac nad projektem „Zatrzymaj aborcję” przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Wcześniejsze skierowanie przez grupę Posłów zapytania w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego, nie może być pretekstem do niepodejmowania prac na projektem obywatelskim.

W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Jakub Bałtroszewicz – prezes, dr Paweł Wosicki, dr inż. Antoni Zięba

 

Nasze inicjatywy