Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Apel Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia: 24 marca – Narodowy Dzień Życia, 25 marca – Dzień Świętości Życia

Logo PFROŻ

W związku z Narodowym Dniem Życia, obchodzonym 24 marca, oraz Dniem Świętości Życia, obchodzonym 25 marca, Polska Federacja Ruchów Obrony Życia zwraca się do wszystkich o wspólnotowe i osobiste zaangażowanie w ich obchody.

W Sejmowej uchwale ustanawiającej Narodowy Dzień Życia czytamy, że dzień ten jest: okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych.

Natomiast celem Dnia Świętości Życia jest: budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji. (Encyklika „Evangelium Vitae”).

W tym dniach głośmy prawdę o człowieczeństwie wszystkich ludzi od ich poczęcia do naturalnej śmierci i upominajmy się o ochronę małżeństwa i rodziny.

Dzisiaj, gdy Parlament Europejski napiera na swobodę aborcji, a Parlament RP walczy się z małżeństwem i rodziną przez akceptację autorytarnej konwencji przemocowej CAHVIO, gdy upowszechnia się lewicową ideologię gender, nasze aktywne zaangażowanie po stronie życia i rodziny jest bezcenne!

Zwracamy się do rodzin, aby w dniach 24 i 25 marca znalazły czas na bycie razem, wspólne świętowanie i radowanie się darami, jakim zostaliśmy obdarzeni – życiem i rodziną.

W imieniu 87 organizacji rodzinnych zrzeszonych w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia:

Paweł Wosicki (prezes), Anna Dyndul, Jakub Bałtroszewicz, Aleksandra Gil, Ks. Ryszard Halwa, Ewa Kowalewska, ks. Stanisław Kaniewski, Lidia Klempis, Lech Łuczyński, Paweł Majewicz, Antoni Szymański, Hanna Wujkowska, Antoni Zięba, Urszula Wosicka, Piotr Zajkowski

* Polska Federacja Ruchów Obrony Życia w 2012 roku za swoją działalność została nagrodzona Europejską Nagrodą Obywatelską

Nasze inicjatywy