Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Apel Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia o odrzucenie ustawy legalizującej in vitro

Logo PFROŻ

W związku z zapowiedzianym na 25 czerwca br. sejmowym głosowaniem nad projektem ustawy „O leczeniu niepłodności”, która w istocie jest legalizacją procedury in vitro praktycznie bez ograniczeń, zwracamy się do Posłanek i Posłów RP o odrzucenie tego projektu. Za taką decyzją przemawia szereg argumentów, z których najważniejsze to:

  1. tytuł ustawy wprowadza w błąd i jest nieadekwatny do treści ustawy – projekt ustawy „O leczeniu niepłodności” ogranicza się do zalegalizowania procedury „in vitro”, która nie jest procedurą leczniczą;
  2. fakt, że w procedurę in vitro wpisana jest procedura śmierci – tylko paru procentom poczętych tą metodą dzieciom dane jest się urodzić, reszta obumiera lub jest uśmiercana na kolejnych etapach ich życia zarodkowego, embrionalnego i płodowego;
  3. dzieci poczęte metodą in vitro należą do grupy podwyższonego ryzyka jeśli chodzi o śmiertelność około i po porodową oraz zapadalność na różne choroby, szczególnie wrodzone. Fakt ten został odnotowany wielokrotnie w literaturze fachowej i jest potwierdzany przez wielu specjalistów;
  4. negatywne skutki zdrowotne i moralne dla rodziców, zwłaszcza matki. Procedura in vitro narusza godność osoby ludzkiej – dziecka i jego rodziców;
  5. projekt ustawy został skrytykowany przez wiele środowisk, w tym medycznych, rodzinnych i prawniczych. Na szczególną uwagę zasługuje opinia Sądu Najwyższego, która m.in. wskazuje na niekonstytucyjność przepisów dopuszczających do procedury in vitro osoby nie będące w związku małżeńskim, co zdaniem SN stoi w sprzeczności z podstawową zasadą dobra dziecka.

Do Posłów apelujemy o odrzucenie rządowego projektu ustawy „O leczeniu niepłodności” jako sprzecznego z szeroko pojętym interesem społecznym, a realizującego przede wszystkim postulaty klinik in vitro, i zastąpienie go ustawą, która wspierać będzie autentyczne leczenie bezpłodności oraz skoncentruje się na profilaktyce tego poważnego problemu.

Do wszystkich zwracamy się z prośbą o apelowanie do Posłów, aby odrzucili tę ustawę; do mediów o ukazywanie całej prawdy o procedurze in vitro.

Za Zarząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

dr Paweł Wosicki – prezes
dr inż. Antoni Zięba – wiceprezes
Antoni Szymański – wiceprezes
Anna Dyndul – sekretarz

Warszawa-Poznań-Kraków-Gdańsk, 19 czerwca 2015

 

Nasze inicjatywy