Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Apel uczestników XXXIII Pielgrzymki Obrońców Życia na Jasną Górę

Z JASNEJ GÓRY wzywamy do: pełnej ochrony życia człowieka, obrony małżeństwa i rodziny, poparcia Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z Nas”

My, uczestnicy  XXXIII Pielgrzymki Obrońców Życia na Jasną Górę, zdając sobie sprawę z ogromu zagrożenia, jakie niesie z sobą coraz powszechniejsze łamanie prawa do życia i godności osoby ludzkiej, szczególnie w początkowej fazie jego istnienia, a także spustoszenie moralne, społeczne i ekonomiczne do jakiego prowadzi systematyczny atak na małżeństwo oraz promowanie wymierzonej w rodzinę ideologii gender, wzywamy wszystkich ludzi dobrej woli do zdecydowanego opowiedzenia się po stronie cywilizacji życia i miłości.

Z najwyższym niepokojem dostrzegamy coraz trudniejsze warunki życia rodzin w Polsce, które są skutkiem braku programu polityki rodzinnej i nikłego wsparcia rodzin przez państwo. Proponowanie i przyjmowanie  z jednej strony rozwiązań niszczących rodziny (np. wymierzona w rodzinę Konwencja o przeciwdziałaniu przemocy, prace nad ustawą o związkach partnerskich), a z drugiej strony brak wsparcia dla rodzin wychowujących i utrzymujących dzieci, prowadzi do zapaści demograficznej, masowej emigracji młodych i nasilającego się kryzysu ekonomicznego.

Dostrzegamy, że szczególnie w ostatnich miesiącach nasiliła się walka różnych środowisk z małżeństwem, rodziną, z pozytywnymi wartościami moralnymi i Kościołem Katolickim. To, co kilka lat temu było niewyobrażalne, dzisiaj próbują realizować skrajnie lewicowe ośrodki i liberalne siły.

Ta dramatyczna sytuacja wymaga od wszystkich osób przywiązanych do trwałych wartości moralnych, porzucenia postawy obojętności i aktywnego opowiedzenia się po stronie dobra i prawdy. Niech każdy czyni to na swoją miarę, w swoim środowisku, z rozwagą, ale i odwagą.

Dzisiaj z Jasnej Góry wyzywamy wszystkich:

  • do obrony ludzkiego życia od jego poczęcia do naturalnej śmierci, do obrony życia zagrożonego przez środki poronne, aborcję,  in vitro, eutanazję, także poprzez poparcie swoim podpisem Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z Nas” (www.jedenznas.eu);
  • do ochrony małżeństwa opartego na trwałym związku kobiety i mężczyzny;
  • do obrony Kościoła Katolickiego;
  • do obrony wolności wypowiedzi.

W imieniu Pielgrzymów

Halina i Czesław Chytrowie
dr Paweł Wosicki
dr inż. Antoni Zięba

Kontakt:

dr Paweł Wosicki, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia,
ul. Forteczna 3, 61-362 Poznań, tel. 61 653 03 95, fax 61 653 03 94,
e-mail: federacjazycie@prolife.com.pl, www.prolife.com.pl

dr inż. Antoni Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka,
ul. Krowoderska 24/1, 31-142 Kraków,
tel./fax 12 421 08 43, fax 12 433 87 20,
e-mail: biuro@pro-life.pl, www.pro-life.pl

Nasze inicjatywy