Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Brońmy Mary Wagner!

Mary Wagner, fot. LifeNews.com

Serdecznie prosimy o wysyłanie protestów do Pani Ambasador, Premiera Kanady i Spikera Parlamentu Kanady z żądaniem uwolnienia Mary Wagner. Prosimy także o modlitwę do Ducha Świętego o siłę, moc i światło dla bohaterskiej Obrończyni życia.

Premier Kanady:

Stephen Harper
Prime Minister of Canada
Office of the Prime Minister
80 Wellington Street
Ottawa, ON K1A 0A2
Canada

fax: +1 613-941-6900
formularz kontaktowy: http://pm.gc.ca/eng/contactpm

Spiker Izby Gmin Kanady:

The Hon. Andrew Scheer, M.P.
Speaker of the House of Commons
House of Commons
Ottawa, K1A 0A6
Canada

tel.: +1 613-992-4593
fax: +1 613-996-3120
e-mail: andrew.scheer@parl.gc.ca

Ambasador Kanady w Polsce:

Alexandra Bugailiskis
Ambasador Kanady w Polsce
ul. Jana Matejki 1/5
00-481 Warszawa

tel.: +48 22 584 3100
fax: +48 22 584 3192
e-mail: wsaw@international.gc.ca

Przykładowy list do Ambasador Kanady w Polsce. List o tej treści wystosowała do Ambasador Kanady w Polsce redakcja Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło”:

Szanowna Pani
Alexandra Bugailiskis
Ambasador Kanady w Polsce
ul. Jana Matejki 1/5
00-481 Warszawa

Władze Kanady ponownie aresztowały Mary Wagner – bohaterską obrończynię życia poczętych dzieci. Aktualnie jest więziona za absolutnie pokojową działalność służącą obronie życia nienarodzonych dzieci.

Aborcja to okrutne – bez znieczulenia – zabicie nawet dziewięciomiesięcznego dziecka w łonie matki.

Nauka, medycyna stwierdza, życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia; aborcja jest więc okrutnym zabójstwem skrajnie bezbronnego i absolutnie niewinnego nienarodzonego człowieka.

Aborcja narusza artykuł III Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ: „Artykuł 3. Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby”.

Aborcja narusza Konwencję Praw Dziecka ONZ, w preambule której zapisano: „Mając na uwadze, że, jak wskazano w Deklaracji Praw Dziecka, «dziecko z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu»”.

Trzeba także podkreślić, że aborcja powoduje poważne następstwa fizyczne i psychiczne u kobiety – matki, jej często wieloletnie cierpienia.

Nasz wielki Rodak, ogłoszony w ubiegłym roku świętym – Jan Paweł II mówił: „Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej” Kalisz, 4 czerwca 1997 r.

Ufamy, ze Kanada odrzuci wkrótce barbarzyńskie ustawodawstwo zezwalające na bezkarne, okrutne zabijanie nienarodzonych ludzi i będzie chronić każdego człowieka od poczęcia po naturalny kres.

Domagamy się uwolnienia Mary Wagner i zaprzestania jej prześladowań.

Z poważaniem

/czytelny podpis, miejscowość, data i adres/

Nasze inicjatywy