Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Brońmy wolności sumienia polskich lekarzy! Brońmy prawa do życia chorych nienarodzonych dzieci!

Lekarz, który odmówił zabicia przez aborcję chorego dziecka na tym etapie rozwoju został zwolniony z pracy i ma sprawę w prokuraturze. A przecież lekarz powinien odmówić wykonania czynności sprzecznej z jego sumieniem, sprzecznej z przysięgą Hipokratesa! Lekarz ma leczyć, a nie zabijać!

Trwa wielka medialna nagonka na lekarzy, którzy podpisali „Deklarację wiary”, deklarację, która w istocie nie wnosi nic nowego do tradycyjnej Przysięgi Hipokratesa – poganina, ojca etyki lekarskiej – zobowiązującej lekarzy do szacunku do życia człowieka od poczęcia po naturalny kres.

Szczególną ofiarą tej nagonki szeroko pojętych środowisk proaborcyjnych stał się w ostatnim czasie prof. dr hab. med. Bogdan Chazan – dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie, który powołując się na klauzulę sumienia nie wyraził zgody na wykonanie aborcji w kierowanym przez niego szpitalu.

U nienarodzonego dziecka pacjentki (w 22. tygodniu ciąży), która zgłosiła się do aborcji, stwierdzono m.in. poważne uszkodzenie czaszki i mózgu. Profesor zaproponował matce ciężko chorego, nienarodzonego dziecka objęcie jej i jej dziecka opieką podczas ciąży, porodu i po porodzie. Wskazał także na możliwość pomocy perinatalnej, opieki paliatywnej w Warszawskim Hospicjum dla Dzieci.

Odmowa dokonania aborcji w Szpitalu św. Rodziny i niewskazanie lekarza/ośrodka, który by dokonał zabójstwa ciężko chorego nienarodzonego człowieka, spowodowały wielką nagonkę proaborcyjnych środowisk.

Prof. dr hab. med. Bogdan Chazan uzasadnił swą decyzję wolnością sumienia. Aborcja to okrutne (bez znieczulenia) zabójstwo absolutnie niewinnego i skrajnie bezbronnego człowieka – nienarodzonego dziecka, to wykonanie kary śmierci, to degradacja lekarza-aborcjonisty do roli kata.

Polskie prawo stanowi, że w przypadku choroby dziecka można dokonać aborcji „do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej”. Przypomnijmy więc – jest udokumentowane, że nawet dziecko urodzone w 21. tygodniu (i 6 dniach) ciąży przeżyło poza organizmem matki. A dziecko, którego nie chciał zabić prof. Chazan było przecież starsze…
Amillia Taylor – dziecko, które przeżyło, urodzone w 22. tygodniu ciąży

Amillia Taylor – dziecko, które przeżyło, urodzone w 22. tygodniu ciąży

Lekarz – jak każdy polski obywatel – ma konstytucyjnie zagwarantowaną wolność sumienia: „Art. 53 ust. 1. Konstytucji RP: Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii”.

Lekarz – jak każdy człowiek – ma prawo korzystać z praw człowieka zapisanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ: „Art. 18. Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania”.

Lekarz ma obowiązek przestrzegać zasad Kodeksu Etyki Lekarskiej, w którym zapisano: „Podejmując działania lekarskie u kobiety w ciąży, lekarz równocześnie odpowiada za zdrowie i życie jej dziecka. Dlatego obowiązkiem lekarza są starania o zachowanie zdrowia i życia dziecka również przed jego urodzeniem.”

Lekarz winien przestrzegać postanowień Konwencji o Prawach Dziecka ONZ, w preambule której zapisano: „Dziecko, z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu”.

W świetle przytoczonych powyżej faktów oraz zasad etycznych i aktów prawnych żądać należy zaprzestania wszelkich działań wymierzonych w lekarzy – sygnatariuszy „Deklaracji Wiary”, wymierzonych w prof. dr. hab. med. Bogdana Chazana.

dr inż. Antoni Zięba
prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Formularz do wydrukowania i zbierania podpisów.
Podpisz się, zbierz podpisy innych i prześlij na adres:

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka
ul. Krowoderska 24/1
31-142 Kraków

Nasze inicjatywy