Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Chazan: obrońcy życia są dziś prześladowani. Zobacz video.

Prof. Bogdan Chazan, fot. youtube.com

„Przerażenie budzi stopień agresji nie tylko wobec zasady bezwzględnej ochrony życia nienarodzonego dziecka, ale i wobec ludzi, którzy nią głoszą” – powiedział prof. Bogdan Chazan podczas spotkania na Jasnej Górze 5 lipca 2014 r.

Agresja wobec obrońców życia przybiera różną postać: „To są prześladowania szyderstwa, nakładanie kar finansowych, grożenie więzieniem, utratą prawa wykonywania zawodu, zwolnienia z pracy„.

Ale prof. Chazan z optymizmem zauważył jednocześnie, że jest to błogosławiony czas. Dlaczego? „Ponieważ wyostrza się wrażliwość ludzi. Budzą się sumienia. Ludzie rozmawiają ze sobą. Toczą się dyskusje o bioetyce, prokreacji. To czas przyspieszonej ewangelizacji” – zauważył.

Obejrzyj video – posłuchaj prof. Bogdana Chazana

Nasze inicjatywy