Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

„Desant” pro-life w Częstochowie i Wadowicach!

Wadowice. Dom rodzinny Karola Wojtyły, fot. Wikimedia Commons

Do blisko 80 parafii w Częstochowie i Wadowicach trafiły na początku maja materiały na temat obrony dzieci nienarodzonych przygotowane przez PSOŻC.

Stowarzyszenie przekazało paczki z literaturą pro-life i wystawą „Jan Paweł II w obronie życia człowieka”. To jedna z wielu stałych akcji realizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.

Dobra edukacja, która jest wyróżnikiem działalności stowarzyszenia, stanowi klucz do uwrażliwienia ludzi na sprawę obrony dzieci nienarodzonych.

Stowarzyszenie było także obecne 5 maja br. podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zatytułowanej „Kiedy człowiek już żyje, a kiedy jeszcze nie umarł?” Spotkanie poświęcone było dylematom dotyczącym początku i końca życia człowieka w perspektywie medycznej, bioetycznej i prawnej.

Uczestnicy konferencji otrzymali materiały edukacyjne Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

Nasze inicjatywy