Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Konferencja – Akcja życiu TAK

W Krakowie obrońcy życia spotkali się na konferencji „Akcja – życiu TAK”, której organizatorami była między innymi Akcja Katolicka w Archidiecezji Krakowskiej, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka oraz Civitas Christiana.

Grażyna Kominek prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej powiedziała, że celem spotkania było zastanowienie się, w jaki sposób pomóc nienarodzonemu dziecku, jego rodzinie i matce, ażeby wiadomość o poczęciu była radością, a nie wiązała się z trudem.

Ważnym elementem spotkania było przygotowanie osób do zbierania podpisów pod akcją „Kochamy każde dziecko” oraz zaprezentowanie działań Akcji Katolickiej i Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia na poziomie edukacyjnym na rzecz wzmocnienia nie tylko poczętego nienarodzonego dziecka, ale także ochrony macierzyństwa.

W czasie konferencji zostały przedstawione racje etyczne, medyczne i prawne, przemawiające za wyeliminowaniem z ustawy chroniącej życie (z 7 stycznia 1993 r.) tzw. „wyjątków” dopuszczających „legalne” zabijanie nienarodzonych dzieci.

Pani Prof. Wanda Półtawska opowiadała o zaangażowaniu się Jana Pawła II w ochronę życia oraz poruszyła zagadnienie karalności kobiet w kontekście obecnej debaty na temat wprowadzenia przepisów prawnych chroniących życie poczętych dzieci. „Żadna kobieta nie stwarza dziecka sama, dziecko mają rodzice”, mówiła prof. Półtawska ukazując w ten sposób wagę i odpowiedzialność za poczęte życie OBU rodziców – zarówno matki, jak i ojca. Jedynym, według profesor sposobem, aby opanować ten problem to wychowywanie mężczyzn do odpowiedzialności. „Zwrócenie uwagi na mężczyzn powinno wywołać pewną zmianę struktur (…) Nie można karać kobiety wtedy, kiedy ona podlega wpływowi mężczyzny (…)”, tłumaczyła prof. Półtawska.

Dr Anna Misztal Dwojak wygłosiła referat pt. „ Nie – względom eugenicznym i zdrowotnym jako wskazaniom do aborcji”, w którym zauważyła, że od lat 50. ubiegłego wieku, w których aborcja była powszechnie dostępna, do teraz, mamy znacznie mniej zabiegów przerwania ciąży.

Jednym z honorowych gości konferencji był Jakub Bałtroszewicz, Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji dla Życia i Godności ‘One of us’.

Dr inż. Antoni Zięba opowiedział o Krucjacie Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, a także o apostolstwie i wspieraniu projektów pełnej ochrony życia poczętych dzieci.

Mszę św. uroczyście koncelebrował JE ks. bp Jan Szkodoń.

 

JB

 

Nasze inicjatywy