Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Konsekwentnie realizujemy nasz cel – bronimy życia!

PSOŻC

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka przeprowadziło w ostatnim czasie kilka znaczących akcji.

– Przedstawiciele stowarzyszenia wraz z delegacjami redakcji Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło”, Dwutygodnika Młodzieży Katolickiej „Droga” i Miesięcznika Nauczycieli i Wychowawców Katolickich „Wychowawca” uczestniczyli w audiencji u księdza kard. Stanisława Dziwisza Metropolity Krakowskiego, który wyraził radość i wdzięczność z przedstawionej przez dr. inż. Antoniego Ziębę działalności Stowarzyszenia oraz redakcji. Ks. kard. udzielił stowarzyszeniu i redakcjom błogosławieństwa na dalszą działalność (zdjęcie z audiencji poniżej).

Audiencja

– Delegaci Stowarzyszenia brali udział w Zjeździe Sprawozdawczo Wyborczym Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, podczas którego Prezes Stowarzyszenia dr inż. Antoni Zieba został wybrany do Zarządu Federacji, gdzie objął funkcję wiceprezesa.

– Stowarzyszenie zaangażowało się aktywnie w obronę prof. Bogdana Chazana – wydało oświadczenie w sprawie ataków na tego uczciwego lekarza, które zostało opublikowane na licznych portalach internetowych i wydrukowane m.in. w „Naszym Dzienniku”, w TRK „Źródło” czy tygodniku „W sieci”.
Stowarzyszenie wezwało do wysyłanie solidarnościowych listów w obronie profesora do Ministra Zdrowia i Prezydent Miasta Warszawy.

– Członkowie stowarzyszenia dostarczyli materiały nt. obrony życia wszystkim studentom Wyższej  Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

800 kompletów materiałów pro-life zostało rozprowadzonych podczas obchodów Dni Knurowa; przy tamtejszej parafii MB Częstochowskiej zaprezentowano także wystawę pro-life przygotowaną przez stowarzyszenie

– 25 maja br. odbył się Kongres Rodzin Archidiecezji Łódzkiej w parafii w Pabianicach, podczas którego dr inż. Antoni Zięba wygłosił prelekcję do uczestników Kongresu.
Prelekcje na temat obrony życia prezes stowarzyszenia wygłosił także w parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Pabianicach i parafii Macierzyństwa  NMP we Wrocławiu

Nasze inicjatywy