Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Konwencja CAHVIO to demontaż rodziny

Logo PFROŻ

W imieniu 87 organizacji prorodzinnych zrzeszonych w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia wyrażamy stanowczą dezaprobatę dla ratyfikacji przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, przemocowej Konwencji Rady Europy CAHVIO.

Treść tej konwencji jest wyrazem ideologii środowisk skrajnie feministycznych i lewicowych, które chcą narzucić swoje widzenie świata i wartości większości społeczeństwa, a zgodnie z konwencją mają im w tym pomagać instytucje państwa.

Konwencja CAHVIO zmierza do głębokich zmian społecznych. Prof. Jadwiga Staniszkis mówi o niej: „Ten dokument ma kluczowe znaczenie, bo jest wehikułem demontażu rodziny. Skoro konwencja dotyczy przemocy wobec kobiet i w rodzinie, a wprowadza się do niej definicję płci, jako kategorii społecznej i kulturowej, to w ten sposób zmienia się charakter rodziny. Nie trzeba być już kobietą i mężczyzną,(…) wystarczy czuć się kobietą i mężczyzną albo odgrywać takie role społeczne i już możemy mówić o rodzinie (….) to jest strategia demontażu” (Rzeczpospolita 18-19.10.2014).

Konwencja CAHVIO nie tylko nie służy eliminacji przemocy, ale należy przewidywać, że w wyniku jej wprowadzenia poziom przemocy wzrośnie. Doprowadzi do tego zwalczanie tradycji, małżeństwa i rodziny deklarowane w Konwencji. Stanie się to przyczyną np.: jeszcze większej liczby rozwodów, co pozbawi wiele dzieci prawa do wychowania w rodzinie pełnej i jest wobec nich przejawem przemocy. Spowoduje też osłabienie więzi międzyludzkich i poczucie osamotnienia.

Polska przeżywa dramatyczny kryzys demograficzny, coraz więcej dzieci wychowywanych jest przez samotnych rodziców, rozwody są coraz powszechniejsze, słabnie funkcja wychowawcza rodziny, duży odsetek rodzin żyje w trudnych warunkach materialnych. Dodanie do tych kryzysowych zjawisk ideologicznej konwencji, która deklaruje wykorzenianie wartości rodzinnych, walkę z tradycją i religią, jest sprzeczne z naszą racją stanu.

W imieniu 87 organizacji rodzinnych zrzeszonych w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia:

Paweł Wosicki(prezes), Antoni Zięba, Antoni Szymański, Anna Dyndul, Jakub Bałtroszewicz, Aleksandra Gil, Ks. Ryszard Halwa, Ewa Kowalewska, ks. Stanisław Kaniewski, Lidia Klempis, Lech Łuczyński, Paweł Majewicz, Hanna Wujkowska, Urszula Wosicka, Piotr Zajkowski

Warszawa, 16.04.2015 r.

*Polska Federacja Ruchów Obrony Życia w 2012 roku za swoją działalność została nagrodzona Europejską Nagrodą Obywatelską.

 

Nasze inicjatywy