Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Łagiewniki: I Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Dzieci Utraconych

9 czerwca po raz pierwszy odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Dziecka Utraconego do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Podczas specjalnego nabożeństwa rodzice zawierzyli swoje zmarłe dzieci Bożemu Miłosierdziu.

Pielgrzymka adresowana była do wszystkich rodzin, które doświadczyły przedwczesnej śmierci swoich dzieci, tak ochrzczonych, jak i nie ochrzczonych, zmarłych przed narodzeniem, podczas porodu oraz w późniejszym okresie życia.

Modlitewne spotkanie wpisało się w 50-lecie działalności Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej, w 10 rocznicę wydania przez Międzynarodową Komisję Teologiczną dokumentu „Nadzieja zbawienia dla dzieci zmarłych bez chrztu”, a także w 50. rocznicę ogłoszenia encykliki „Humanae vitae” bł. papieża Pawła VI.

Eucharystii przewodniczył ks. bp Jan Zając. W wygłoszonej homilii zaznaczył, że ból rodziców po stracie dziecka trudno porównać z jakimkolwiek ludzkim doświadczeniem, ponieważ cierpi cała rodzina. Jednak w tym doświadczeniu człowiek nie pozostaje sam: „Jezus, który doświadczył męki i umarł na krzyżu, zaprasza, byśmy przede wszystkim u Niego szukali pokrzepienia” – podkreślił ks. bp Jan Zając.

Ksiądz Biskup zaznaczył, że zdanie się na Opatrzność Bożą przynosi rodzicom pokój serca: „Rodzice często do Boga kierują pytania: czemuś nam to uczynił? Dlaczego? Jak Bóg może mnie kochać, jeśli zabrał mi dziecko?(…) Ale Jezus jest wciąż obecny na naszych drogach zbawienia, również na drogach dzieci, które już przeszły do wieczności. Są i żyją w Sercu Boga, tam w niebie. Taka postawa jest znakiem przebaczenia i pojednania się z Bogiem.”

Jak zaznaczył Hierarcha najważniejszymi osobami, które w procesie żałoby potrzebują przebaczenia, są sami rodzice: „Rodzice powinni przebaczyć sobie samym. Często mają żal do siebie, że czegoś zaniedbali, że nie podjęli działań, które mogłyby uchronić ich dziecko. Należy pamiętać, że bez przebaczenia sobie trudno jest zabliźnić ranę spowodowaną śmiercią dziecka.”

Ks. bp Jan Zając zachęcił rodziców: „Mocniej uwierzcie, że wasze dziecko żyje w niebie, u kochającego Ojca, bo życie ludzkie zmienia się, ale się nie kończy i wszyscy kiedyś spotkamy się z naszymi bliskimi”.

Patronat nad wydarzeniem objął metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski. Organizatorem pielgrzymki był Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka w Krakowie oraz Duszpasterstwo Rodziców Dzieci Utraconych przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

 

JB
Fot.: JB

 

Nasze inicjatywy