Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

List do biskupów amerykańskich

Fot. usccb.org

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka jest współautorem listu do biskupów USA, w którym poinformowano o przebiegu nowenny „Dziewięć dnia dla życia”.

O włączenie się do tej nowenny na całym świecie zaapelował amerykański episkopat. Dziewięciodniowa modlitwa poprzedziła przypadającą w styczniu kolejną rocznicę legalizacji aborcji w Stanach Zjednoczonych.

W Polsce wezwanie do nowenny spotkało się z żywym odzewem tysięcy polskich obrońców życia: osób świeckich, kapłanów, księży biskupów. W czterech szczególnych sanktuariach polskich prowadzono zorganizowaną modlitwę według generalnego schematu: Koronka do Bożego Miłosierdzia, Msza Święta, Różaniec Święty.

Modlono się w: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, w Częstochowie przed Cudownym Obrazem Matki Bożej, w Bazylice Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu, w Warszawie w kościele pw. Św. Stanisława Kostki przy grobie błogosławionego Jerzego Popiełuszki – kapłana, męczennika.

Polscy działacze pro-life napisali:

„Z radością włączyliśmy się w tę nowennę mając w żywej pamięci słowa błogosławionego Jana Pawła II zapisane w encyklice „Evangelium Vitae”: „Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie przenikająca cały świat” (EV nr 100).

Jako współorganizatorzy trwającej od 12 X 1980 r. polskiej Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, której idea zrodziła się bezpośrednio z „najważniejszego wezwania, najistotniejszego orędzia” bł. Jana Pawła II, wezwania do modlitwy (Kalwaria Zebrzydowska 7 czerwca 1979r.) rozumiemy znaczenie modlitwy i doświadczamy jej mocy.

Celami Krucjaty Modlitwy rozpoczętej jeszcze w czasach komunistycznego zniewolenia Polski były:

– obudzenie sumienia narodu, wzrost szacunku do życia nienarodzonych dzieci.

– anulowanie, narzucanej Polsce w okresie ostrego terroru komunistycznego, ustawy aborcyjnej i zastąpienie jej prawem chroniącym życie każdego poczętego dziecka.

Po 12 latach modlitwy tysięcy Polaków, 7 stycznia 1993 r. polski parlament anulował zbrodniczą ustawę aborcyjną i przyjął prawo generalnie chroniące życie poczętych dzieci, niestety z trzema tzw. „wyjątkami”. To pierwszy taki przypadek, w warunkach demokratycznego systemu politycznego, w skali świata.

Nastąpiła wielka przemiana opinii publicznej: według ogólnopolskiego sondażu przeprowadzonego w lipcu 2013 r.: 75% Polaków opowiada się za prawem do życia wszystkich, bez żadnych wyjątków, poczętych dzieci”.

Informację o zaangażowaniu się polskich obrońców życia w amerykańską nowennę pro-life przesłano także Papieżowi Franciszkowi do Watykanu.

O modlitewne włączenie się Polaków w nowennę „Dziewięć dnia dla życia” zaapelowały: Polska Federacja Ruchów Obrony Życia, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka oraz Human Life International – Polska.

Nasze inicjatywy