Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

List otwarty do Ministra Zdrowa prof. dr hab. med. Mariana Zembali

Logo PSOŻC

Kraków 7 lipca 2015 r.

Szanowny Pan
prof. dr hab. med. Marian Zembala
Minister Zdrowia
Warszawa, ul. Miodowa 15

List otwarty

 
 
 

Szanowny Panie Ministrze!

    16 czerwca br. podjął Pan Profesor obowiązki ministra zdrowia. Zaraz po otrzymaniu nominacji udzielił Pan Profesor wywiadu TVP INFO, w którym podkreślił Pan potrzebę przeprowadzenia zmian w resorcie zdrowia, poprawy opieki zdrowotnej podkreślając, że czasu na reformy jest niewiele.

    Zgadzam się z Panem Ministrem, że sytuacja w służbie zdrowia jest trudna a naprawa wymaga dużo pracy, czasu i nakładów finansowych.

   Jako prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka proszę o podjęcie pięciu pilnych zadań – działań, które można zrealizować szybko, praktycznie bez żadnych środków finansowych, a które w istotny sposób poprawiłyby ochronę zdrowia i życia Polaków. Działania te mogłyby także wzmocnić autorytet aktualnego kierownictwa Ministerstwa Zdrowia.

1.    Proszę o pilne anulowanie rozporządzenia MZ z 2 kwietnia 2015 r. dopuszczającego dystrybucję bez recepty – nawet 15-letnim dziewczętom – tzw. pigułki „dzień po” działającej antykoncepcyjnie i wczesnoporonnie, czyli niszczącej poczętą istotę ludzką. Ta pigułka to także „bomba hormonalna” niebezpieczna dla każdej kobiety, szczególnie dla małoletnich dziewcząt.

2.    W imię odbudowania minimum wiarygodności kierownictwa Ministerstwa Zdrowia w naszym społeczeństwie koniecznym jest dokonanie przez Pana Ministra zmiany na stanowisku rzecznika prasowego MZ. Pan Krzysztof Bąk publicznie kłamał twierdząc, że Polska musi dopuścić do dystrybucji pigułki „dzień po”, gdyż taka była decyzja władz Unii Europejskiej. To nieprawda: UE tylko zezwoliła na dystrybucję tej pigułki bez recepty, ale decyzję w tej sprawie każde państwo członkowskie UE może podjąć samodzielnie. To wielkiej wagi kłamstwo zdemaskowała TVP imiliony Polaków tego kłamstwa długo nie zapomną. Nie jest możliwa poprawa wizerunku ministerstwa przy pozostawieniu na tak ważnym stanowisku osoby posługującej się kłamstwem.

3.    2 lipca 2015 r. Komisja Zdrowia Senatu RP analizowała rządowy projekt ustawy o leczeniu niepłodności. Rząd i Pański resort reprezentował wiceminister Igor Radziewicz-Winnicki. W mediach pokazano kuriozalną sytuację, kiedy to wiceminister zdrowia nie potrafił odpowiedzieć na proste pytanie: kiedy zaczyna się życie człowieka. Mówił „coś” o światopoglądowych i ideologicznych opiniach. Prawda biologiczna, medyczna i naukowa brzmi: życie człowieka zaczyna się w momencie zapłodnienia. Ta prawda podawana jest dzisiaj w milionach podręczników do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, skryptach studentów medycyny i poważnych opracowaniach naukowych. I znaną prawdą w szerokich  kręgach społecznych jest i to, że tę prawdę próbują fałszować szeroko pojęte środowiska proaborcyjne.

    Ta wypowiedź wiceministra podważa wiarygodność Kierownictwa MZ oraz całego rządu koalicji PO-PSL.

4.    Polska Federacja Ruchów Obrony życia wystosowała 16 lipca ub.r. List otwarty w sprawie wyjaśnienia losu 455 dzieci poczętych. W liście tym skierowanym m.in. na ręce prezydenta B. Komorowskiego, premier E. Kopacz i ówczesnego ministra zdrowia B. Arłukowicza, napisano:

„…media poinformowały o bardzo poważniej różnicy dotyczącej liczby zarejestrowanych aborcji (zabójstw poczętych dzieci) dokonanych w Polsce w 2012 roku, zgodnie z ustawą z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

Według danych Ministerstwa Zdrowia dokonano 752 aborcje, a według Narodowego Funduszu Zdrowia 1207. Różnica jest znacząca – 455 aborcji. Oznacza to, że albo dokonano kilkuset aborcji niezgodnie z prawem, albo wyłudzono z NFZ pieniądze (około 1 mln zł) za fikcyjne zabiegi. W każdym przypadku w sposób poważny naruszono prawo. (…)

Jako Polska Federacja Ruchów Obrony Życia apelujemy o niezwłoczne wyjaśnienie tej sprawy przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wyciągnięcie konsekwencji wobec winnych.(…)”

    Mija rok od ujawnienia tej sprawy, a Polska Federacja Ruchów Obrony Życia otrzymała tylko zdawkowe odpowiedzi i sprawa nie została wyjaśniona, a sprawa dotyczy wyjaśnienia losu 455 poczętych dzieci.

    Panie Ministrze, Polacy apelują o wyjaśnienie tej sprawy życia czy śmierci 455 dzieci.

5.    Wielkiej wagi i nadzwyczajnej pilności jest sprawa rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności, przegłosowanego przez Sejm RP, a odrzuconego przez Senacką Komisję Zdrowia.

    Pan Minister jest lekarzem, profesorem habilitowanym, człowiekiem o wielkich zasługach w ratowaniu życia pacjentów. Proszę o powtórne wolne od bieżącej, przedwyborczej polityki przeanalizowanie tego projektu, którego już sama nazwa jest fałszem, gdyż procedura „in vitro” nie jest procedurą leczniczą; żadna niepłodna para nie uzyskała płodności dzięki jej zastosowaniu.

    Pan Profesor zna z pewnością – przemilczane przez większość mediów – statystyki z ośrodków „in vitro”, które dowodzą, że ponad 90 procent poczętych tą metodą dzieci ginie przed narodzeniem, że u tych nielicznych żywo urodzonych stwierdza się znaczny wzrost występowania różnych wad.

    Pan Profesor Minister zna  z pewnością nowoczesną etyczną, skuteczną i wielokrotnie tańszą metodę pomocy bezdzietnym małżonkom, jaką jest naprotechnologia.

    Proszę o zaznajomienie się z dołączonym apelem 300 polskich naukowców do Parlamentu, w którym wskazano na głęboką nieetyczność procedury „in vitro”, na związane z nią niszczenie życia ludzkiego i postulowano wprowadzenie skutecznego zakazu stosowania tej metody, a promowanie i finansowanie naprotechnologii.

    Za dwa dni w Senacie RP ma być głosowany projekt ustawy o leczeniu niepłodności i głos na „nie” Szanownego Pana – jako Ministra Zdrowia i profesora habilitowanego medycyny – może zatrzymać ten błyskawiczny proces legislacyjny fatalnej ustawy.

W nadziei na współpracę w budowaniu cywilizacji życia,
łączę wyrazy należnego szacunku

dr inż. Antoni Zięba
prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Nasze inicjatywy